[ic_wcag]

Aktualności

grafika przedstawia napis Granty na Eurogranty. Wkrótce nabór wniosków.

Granty na Eurogranty dla MŚP i organizacji badawczych

Fundusze europejskie to siła napędowa polskiej gospodarki. Wsparcie liczone w miliardach złotych pomogło w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Tysiące zrealizowanych projektów przyczyniło się do m.in. wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej czy rozwijania innowacyjnych rozwiązań. A już w kwietniu kolejna szansa na pozyskanie grantów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Potrzebujesz wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach programów unijnych? Jeszcze w marcu zostaną ogłoszone nabory w konkursach „Granty na Eurogranty” dla MŚP i organizacji badawczych. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uzyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

  • przygotowania wniosku aplikacyjnego do KE,
  • działań podejmowanych w związku z poszukiwaniem partnerów projektu.

Celem konkursów jest promowanie, wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych, a także przygotowanie tych podmiotów do skutecznego ubiegania się o środki w ramach FENG na lata 2021-2027.

Granty na Eurogranty dla MŚP to budżet aż 43 mln zł.  Wnioski będzie można składać od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r. Natomiast pula środków w konkursie Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych to 22 mln zł, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 28 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2025 r.

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie programu #FENG https://tiny.pl/dgvpb


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-03-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-03-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content