[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis: Europejskie Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka zakończył kolejną inwestycję. W termomodernizacji budynku C pomogły Fundusze Europejskie

Dobra wiadomość dla pracowników warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka. Zakończyły się prace remontowe w budynku biurowo-laboratoryjnym. Środki z UE pomogły przeprowadzić tak potrzebną termomodernizację, której efektem będzie praca w lepszych warunkach, wpływ na ochronę środowiska, a w dobie kryzysu szansa na oszczędności w budżecie szpitala. W przebudowanym, wyremontowanym i wyposażonym budynku C mieści się Europejskie Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka.

 

W uroczystości otwarcia inwestycji udział wzięli m.in. Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Adam Niedzielski Minister Zdrowia, Marcin Martyniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr n. med. Tomasz Maciejewski, a także przedstawiciele innych instytucji wspierających Instytut Matki i Dziecka.

 

Po zakończeniu kompleksowego remontu, w budynku C będą prowadzone badania z zakresu diagnostyki molekularnej, obrazowej i metabolizmu.

 – Z efektów termomodernizacji i rozbudowy szpitali korzystamy wszyscy. Realizowane projekty mają wpływ na poprawę warunków leczenia pacjentów, na pracę całego personelu, i co ważne, realnie zapobiegają degradacji środowiska. Projekty te obniżają koszty związane z utrzymaniem palcówek, a budynki dostają drugie życie. Stają się estetyczne, bardziej funkcjonalne i ciepłe – podkreślał Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Instytut Matki i Dziecka to trzecia warszawska placówka medyczna, która zrealizowała projekt z obszaru efektywności energetycznej. Na Mazowszu termomodernizację przeprowadziło 21 szpitali. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 52,2 mln zł – dodał dyrektor Frankowski.

 

Energooszczędnie w Instytucie Matki i Dziecka

Projekt miał charakter ekologiczny. Po jego zakończeniu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, więc poprawi się jakość powietrza w okolicy. Zmniejszą się również koszty związane z ogrzewaniem i utrzymaniem budynku, co wpłynie na budżet placówki. Zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na inne cele. Efektem inwestycji będzie także lepszy komfort pracy, zmieniła się estetyka budynku.

Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie ściany zewnętrznej w piwnicy oraz ściany zewnętrznej przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Budynek został rozbudowany o dodatkową ścianę zewnętrzną i dzięki temu znalazło się miejsce na dodatkowe pomieszczenia. Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych. System wentylacji w budynku będzie pozwalał na odzyskiwanie ciepła. Dodatkowo wnioskodawca wymienił oświetlenie na energooszczędne typu LED oraz zadbał o instalację odgromową.

– Inwestycja w centrum to kolejny milowy krok w realizacji strategii naukowo-klinicznej Instytutu Matki i Dziecka. Centrum jest nowym, bardzo ważnym punktem na krajowej mapie zdrowia i pomoże nam poszerzać wiedzę edukacyjno-diagnostyczną o genetyce człowieka. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia użytkowa budynku C znacznie się zwiększyła, dzięki czemu mogliśmy scentralizować pracownie Zakładu Genetyki Medycznej, które do tej pory znajdowały się w dwóch oddzielnych budynkach. A to utrudniało organizację pracy zakładu. Za nami nie tylko pełna termomodernizacja z wykorzystaniem najnowszych technologii, ale co najważniejsze, stworzenie pod jednym dachem bazy lokalowej pozwalającej na pełne wykorzystanie potencjału kadrowego całego zespołu i pracę z pokaźną ilością sprzętu laboratoryjnego zakupionego w ostatnich latach – mówił dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka–termomodernizacja budynku C

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Całkowita wartość projektu: 4 705 764,81 zł

Kwota dofinansowania: 2 275 132,70 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Instytut Matki i Dziecka aktywnym beneficjentem

IMiD w perspektywie 2014-2020 zrealizował jeszcze dwie inwestycje:

  • Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka, kwota dofinansowania z UE to prawie 10,8 mln zł
  • Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line, kwota dofinansowania z UE to ponad 6,1 mln zł

 

Natomiast w perspektywie 2007-2013 IMiD zrealizował dwa istotne oraz innowacyjne projekty. Dzięki funduszom europejskim powstało pierwsze w Polsce Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno-Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży. Ponad 3,3 mln zł dofinansowania. W Centrum działa nowoczesny system diagnostyczno-konsultacyjny, który umożliwia szybkie przesyłanie skanowanych obrazów z badań mikroskopowych,  a także badań obrazowych  do  serwera, z  którego zasobów korzystają wszyscy lekarze z ośrodków medycznych współpracujących z Instytutem Matki i Dziecka. Realizacja projektu każdego dnia pomaga kompleksowo diagnozować pacjentów onkologicznych oraz szybko podjąć właściwe leczenie.

 

Drugi projekt dotyczył budowy sieci LAN w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, kwota dofinansowania z UE to ponad 3,2 mln zł.

 

*W sumie IMiD zrealizował 5 projektów na kwotę dofinansowania prawie 25,8 mln zł.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content