[ic_wcag]

Aktualności

IV KONGRES CZYSTEGO POWIETRZA

Działania na rzecz ochrony środowiska to temat przewodni IV Kongresu Czystego Powietrza. Dwudniowe wydarzenie organizowane w dniach 10-11 marca jest idealnym miejscem przedstawienia opinii publicznej, jak Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera ochronę powietrza, ile pieniędzy przeznacza na ten cel oraz nad jakimi uchwałami pracuje. W walce o czyste powietrze pomagają również Fundusze Europejskie w programu regionalnego RPO WM 2014-2020. 

 

 

Uczestników Kongresu przywitał marszałek Mazowsza Adam Struzik, a potem wymienił działania samorządu na rzecz czystego powietrza, np. uruchomiony nabór na projekty dotyczące ochrony powietrza i mikroklimatu, pomoc w budowie stacji meteorologicznych w regionie czy  inwestycje w tworzenie i rewitalizację terenów zielonych, stacje meteorologiczne czy retencjonowanie wody deszczowej oraz prace nad zmianą przepisów uchwały antysmogowej, m.in. dla Warszawy.

 

Walka o czyste powietrze musi być dziś priorytetem, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Kluczowe w tej sytuacji są nie tylko podejmowane rozwiązania prawne, ale też skuteczna edukacja. Stąd też kongres ma za zadanie połączyć we wspólnej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk i instytucji – podkreślał marszałek Adam Struzik.

 

Organizatorami IV Kongresu Czystego Powietrza są Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna. Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Komisja Europejska i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Co w programie?

W bogatej agendzie wydarzenia znalazły się takie tematy jak:

 • Polityka Komisji Europejskiej w zakresie wspierania samorządów i obywateli w działaniach antysmogowych,
 • Ewolucja działań krajowych nakierowanych na zapewnienie czystego powietrza w Polsce,
 • Mazowsze dla powietrza,
 • Jak skutecznie radzić sobie ze smogiem? (na przykładzie Ciechanowa),
 • Znaczenie terenów zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu smogiem,
 • Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania dotacji na walkę ze smogiem,
 • Strefy Czystego Transportu. Sytuacja w Europie i perspektywy dla Polski,
 • Aplikacja Mieszk@niec.

Pełna agenda Kongresu znajduje się na stronie: https://kongresczystegopowietrza.pl/

Fundusze Europejskie na ochronę powietrza

Środki z UE pomagają przeprowadzać inwestycje związane z ochroną powietrza na terenie województwa. Dzięki temu, tempo zmian jest szybsze i zmienia się podejście do ekologii. Beneficjenci środków unijnych najwięcej realizują projektów właśnie z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Zatwierdzonych i realizowanych jest ok. 380 projektów, a wartość dofinansowania z UE to aż ponad 1,5 mld zł. Projekty realizowane są niemal w każdym mieście, gminie i powiecie Mazowsza, a ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursy dotyczą m.in. termomodernizacji budynków, wymiany starych kotłów oraz inwestycji w odnawialne źródła energii. Na poprawę środowiska wpływa również budowa parkingów „Parkuj i Jedź”, centrów przesiadkowych oraz rozwój dróg rowerowych.

Należy pamiętać, że odbiorcą czystego powietrza jest człowiek, a powietrze jest naszym wspólnym dobrem.

 

Przykłady projektów

Gmina Boguty-Pianki w powiecie ostrowskim pozyskała ponad 1 mln zł na wymianę urządzeń grzewczych w  budynkach wielorodzinnych oraz w budynku użyteczności publicznej. Są to w Dom Lekarza, Dom Nauczyciela oraz Ośrodek Zdrowia. Gmina przeprowadzi modernizację kotłowni w tych budynkach, zamontuje instalację fotowoltaiczną, a także zakupi dwa kotły, w których spalana będzie biomasa. Takie działania ograniczą niską emisję, a także pozwolą obniżyć koszty związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewaniem. Budynki te przejdą również termomodernizację.

 

Gmina Przesmyki pieniądze z funduszy europejskich w wysokości ponad 7,8 mln zł zainwestowała w zakup i montaż ponad 1 tys. instalacji OZE na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na obiektach użyteczności publicznej. Instalacje kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych znacząco ograniczają emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z gminami Korczew, Paprotnia i Repki.

 

Gmina Miejska Legionowo dbając o czyste powietrze realizuje pięć projektów, gdzie wartość dofinansowania to ponad 61 mln zł. – Walka o czyste powietrze to cel, który od lat realizujemy w Legionowie. Miasto posiada stację monitorowania powietrza, a więc nasi mieszkańcy mają świadomość w tym zakresie i chcą mieszkać w miejscu, w którym się dobrze oddycha. Legionowo ma również własny program, finansowany z budżetu miasta, na wymianę pieców. Dodatkowo korzystamy z każdej możliwości wsparcia – podkreśla prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Jednym z realizowanych projektów jest wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków komunalnych. Przeprowadzone działania podniosą efektywność energetyczną domów mieszkalnych oraz zmniejszą emisję gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenia jakości powietrza.

 

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-03-11
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-03-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content