[ic_wcag]

Aktualności

Już w październiku startuje konkurs o dofinansowanie projektów na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej

Od 13 października instytucje administracji publicznej, służby publiczne oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne mogą ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest dla gmin o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców. Fundusze będą mogły zostać wykorzystane m.in. na działania zwiększające efektywności dostaw wody, rozwój systemów ujęć i uzdatniania wody, a także eliminowanie awaryjności sieci wodociągowych i wprowadzenie systemów jej monitorowania. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 60 mln zł, dla regionu mazowieckiego regionalnego ponad 44,7 mln zł, a dla regionu warszawskiego stołecznego ponad 15,6 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

 

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektu: „Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział podmioty administracji publicznej, służby publiczne oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne. Wnioski mogą składać samorządy, a także jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie przeznaczone jest dla wybranych gmin o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 60 mln zł, dla regionu mazowieckiego regionalnego ponad 44,7 mln zł, a dla regionu warszawskiego stołecznego ponad 15,6 mln zł.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Celem konkursu jest zwiększenie efektywności dostaw dobrej jakości wody pitnej, a także ograniczenie strat tego cennego surowca. Dzięki dofinansowaniu gminy mają możliwość usprawnienia funkcjonowania systemów sieci wodociągowych, co jest niezwykle istotne dla środowiska oraz wszystkich mieszkańców. W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wskazane poniżej działania:

 • rozwój systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dystrybuowania i magazynowania wody;
 • eliminowanie awaryjności sieci wodociągowej i straty wody z powodu z powodu wycieków, kradzieży i błędów opomiarowania;
 • wprowadzanie systemów monitorowania sieci wodociągowej (jakość, ilość pobieranej i uzdatnianej wody)
 • informacyjno-edukacyjne z zakresu prawidłowego gospodarowania zasobami wodnym i oszczędności wody

Działania te umożliwią prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej i efektywne wykorzystywanie zasobów wodnych.

 

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 13.10 do 30.11.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naboru:

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na stronie naboru
 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-09-29
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-09-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content