[ic_wcag]

Aktualności

1. Władze Zarządu Województwa oraz reprezentanci Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach z pamiątkowym czekiem na kwotę ponad 974 tys. zł z Unii Europejskiej, która zostanie przeznaczona na ekspozycję wyników badań archeologicznych w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Kolejne inwestycje w kulturę, turystykę i termomodernizację na Mazowszu ze wsparciem z Unii Europejskiej

Utworzenie interaktywnej wystawy XVIII-wiecznego dworu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Sannikach i rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Kroczewie na terenie gminy Załuski to kolejne inwestycje w kulturę i turystykę Mazowsza. Z kolei w gminie Lutocin przeprowadzona zostanie termomodernizacja Zespołu Szkół i Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia. W realizacji tych działań pomogą fundusze europejskie. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego dofinansowanie projektów wyniesie w sumie ponad 3,3 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowy podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci. W spotkaniu wziął udział wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

Ekspozycja wyników badań archeologicznych w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Fundusze europejskie pomogą w uruchomieniu ekspozycji reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne. Ekspozycja zostanie zorganizowana w przestrzeni zabytkowego poddasza pałacu, które stanie się również przestrzenią dla aktywności warsztatowo-edukacyjnych. W ramach projektu zaplanowano również uruchomienie ekspozycji zewnętrznej, gdzie odwiedzający zobaczą pozostałości dawnego dworku. W tym celu konieczne będzie odkrycie i zabezpieczenie fundamentów, a także wykonanie ścieżek, makiety i tablic informacyjnych dla turystów. W samym pałacu przeprowadzone zostaną natomiast prace termomodernizacyjne. Zamontowane będą pompy ciepła i instalacja fotowoltaiczna. Na zaadaptowanym poddaszu zostanie również zamontowana wentylacja. W ramach projektu zaplanowano udostępnienie zdigitalizowanych zbiorów w internecie. Samą wystawę zaprojektowano tak, aby zwiedzający niejako uczestniczył w procesie badawczym. Zaplanowano różne formy aktywności skierowane do odbiorców w różnym wieku. Założono maksymalne zróżnicowanie prezentowanych form interaktywnych i multimediów, tak aby dostarczyć widzowi szerokie spektrum bodźców.

 

Tytuł projektu: Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Beneficjent: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Całkowita wartość projektu: 5 156 211,41 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 974 767,94 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

 

Odnowa zabytkowego parku podworskiego w Kroczewie (gmina Załuski)

Gmina Załuski zaplanowała szereg działań mających na celu przemianę zabytkowego parku podworskiego w Kroczewie w centrum aktywności kulturalno-rekreacyjnej. Wykorzystany zostanie w pełni potencjał tego pochodzącego z połowy XIX wieku parku krajobrazowego. Obecnie mocno zaniedbany teren zostanie wyczyszczony z samosiewów drzew, zaplanowano zachowanie cennego drzewostanu i nowe nasadzenia krzewów. W planach jest oczyszczenie dwóch stawów i łączącego je stumetrowego kanału. Zbudowane zostaną pomosty z kaskadą wodną oraz altana. Park zyska nowe aleje dla pieszych i rowerzystów, ławki, kosze i tablice informacyjne. Po zakończeniu projektu będą tu organizowane festyny rodzinne, imprezy kulturalne i patriotyczne. Ofertę dla mieszkańców uzupełnią projekty kulturalno-edukacyjne realizowane przez stowarzyszenia i organizacje lokalne działające na terenie gminy.

 

Tytuł projektu: Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie

Beneficjent: Gmina Załuski

Całkowita wartość projektu: 1 750 478,00 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 963 988,08 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

W ramach inwestycji ocieplone zostaną m.in. ściany zewnętrzne budynków i stropodachy. Zaplanowano wymianę drzwi i okien, niektóre z nich zostaną zastąpione przez okna z nawiewnikami. Oprócz tego modernizowane zostaną instalacje grzewcza – istniejące źródło ciepła zostanie zastąpione przez kotły na biomasę. W obydwu budynkach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Realizacja projektu korzystnie wpłynie nie tylko na poprawę jakości życia przebywających w nim ludzi, poprawę jakości powietrza, ale także pozwoli na wykorzystanie zaoszczędzonych środków na inne konieczne działania na terenie gminy.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE

Beneficjent: Gmina Lutocin

Całkowita wartość projektu: 2 566 079,15

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 460 414,01 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content