[ic_wcag]

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Wiesława Raboszuka Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego oraz Adama Dariusza Rachubę – wójta gminy Pokrzywnica i Magdalenę Lusę – skarbnik gminy Pokrzywnica.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE POKRZYWNICA

Budynki urzędu gminy oraz OSP w Pokrzywnicy, a także świetlica wiejska we wsi Łępice przejdą termomodernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają ponad 1 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-20. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba.

W ramach inwestycji w budynkach urzędu gminy i OSP w Pokrzywnicy oraz świetlicy wiejskiej we wsi Łępice wymienione zostaną kotły węglowe. Budynki zyskają także nową instalację grzewczą oraz energooszczędne oświetlenie. Zastosowane zostaną odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz kotły na pellet.

Dzięki inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach, a co za tym idzie również wydatki na ogrzewanie. Zmiana sposobu ogrzewania powinna również przynieść korzyści w postaci poprawy jakości powietrza w gminie Pokrzywnica i powiecie pułtuskim.

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”.

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 1 606 562,77 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 034 194,36 zł

Działanie: 4.2 „Efektywność energetyczna”

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-29
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content