[ic_wcag]

Aktualności

Komunikat – ostrzeżenie przed nieuczciwymi działaniami osób podszywających się pod pracowników MJWPU oraz powołujących się na współpracę z MJWPU.

MJWPU informuje o nieuczciwych działaniach osób, które podają się za pracowników MJWPU, bądź współpracujących z MJWPU w zakresie odpłatnego procesu aplikowania, a następnie rozliczania dotacji w ramach perspektyw finansowych: 2014 – 2020 oraz 2021 – 2027. Nieprawidłowości w tym zakresie można zgłaszać do Wydziału Kontroli Wewnętrznej na numery telefonów: 22 542 20 47 oraz 542 25 42.

MJWPU nie świadczy płatnych usług, a także nie współpracuje z żadnymi podmiotami/osobami fizycznymi, które odpłatnie w imieniu MJWPU świadczą usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji!

Przypominamy, że w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnychw Warszawie – w ramach Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz w naszych oddziałach zamiejscowych w Ciechanowie oraz Płocku, a także w ramach Lokalnych Punktów Informacyjnych w Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach, uzyskają Państwo bezpłatnie wszelkie informacje o możliwościach korzystania z funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wszystkie niezbędne dokumenty, instrukcje, broszury, aplikacje i informacje związane z możliwościami dofinansowania, aktualnie prowadzonymi naborami konkursowymi oraz realizacją projektów są bezpłatne i dostępne na portalu,  w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz oddziałach zamiejscowych, www.funduszedlamazowsza.eu,  w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz oddziałach zamiejscowych.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-06-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-06-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content