[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Mazowsze dla klimatu, pod spodem sadzonkę trzymaną w dłoni na tle wyschniętej ziemi, pod nią napis nabór do 28 lutego br.

Mazowsze dla klimatu

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla projektów z zakresu ochrony środowiska. Dofinansowanie będzie pochodziło z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Wnioski można składać do 28 lutego 2022 r. Zachęcamy mazowieckie gminy do ubiegania się o pomoc finansową, która może wynieść maksymalnie 100 tys. zł.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością.

Chcemy zachęcić samorządy lokalne do działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, dlatego też podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego programu wsparcia. Będzie on przede wszystkim służył tworzeniu zielonej infrastruktury, retencjonowaniu wody deszczowej i tworzeniu energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Jestem przekonany, że razem możemy zdziałać więcej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Sejmik województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu 6 mln zł na takie zadania jak:

· realizacja błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej np. tworzenie ogrodów deszczowych, parków i terenów zielonych, tężni solankowych, zielonych przystanków, dachów i fasad, niecek i rowów bioretencyjnych i infiltracyjnych, naturalistycznych stawów retencyjnych, nawierzchni przepuszczalnych jako element parków i innych terenów zielonych oraz roślinnych wysp filtracyjnych;

· retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej m.in. zbiorników przyrynnowych, zbiorników podziemnych na wodę deszczową, systemów filtracyjnych i oczyszczających wodę deszczową, systemów pompujących i nawadniających tereny zielone wodą deszczową oraz ujęć do poboru zretencjonowanej wody deszczowej;

· realizacja energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego m.in. tworzenie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego i modernizacji oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowie oświetlenia z własnym źródłem zasilania.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Do składania wniosków uprawnione są wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Każda z nich może złożyć maksymalnie jeden wniosek. W przypadku Warszawy, wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek na każdą dzielnicę.

Jak zgłosić projekt?

Wnioski można składać do 28 lutego br. tylko drogą elektroniczną za pomocą profilu ePUAP. Szczegóły, zasady i regulamin programu znajdują się na stronie: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2022-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html

 

Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Dotacje będą wypłacone po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-02-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-02-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content