[ic_wcag]

Aktualności

Modernizacja linii kolejowej na odcinku Ostrołęka-Chorzele, informatyzacja w warszawskich szpitalach, a także termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Wiązowna dzięki Funduszom Europejskim. Tak Unia Europejska wspiera nasz region

Mazowsze lepiej połączone, przyjazne dla środowiska i coraz lepiej zinformatyzowane. To dzięki funduszom europejskim zmodernizowanych zostanie ponad 57 km linii kolejowej na odcinku Ostrołęka-Chorzele. Dwa stołeczne szpitale – Mazowiecki Szpital Bródnowski oraz Szpital Czerniakowski rozbudują swoje systemy informatyczne, a budynki użyteczności publicznej w Radiówku i w Gliniance przejdą kompleksową modernizację energetyczną oraz termomodernizację. Wszystkie projekty mają szeroki wymiar społeczny, a bez wsparcia z UE ich realizacja nie byłaby możliwa. Całkowita wartość wszystkich inwestycji wyniesie ponad 449,2 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota przeszło 214,4 mln zł. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Dzisiaj umowy o dofinansowanie podpisał marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

 

Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele

Bardzo potrzebna i oczekiwana inwestycja dla mieszkańców regionu ostrołęckiego. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną m.in.

– na wymianę nawierzchni torowej, która zwiększy przepustowość w ruchu regionalnym;

– przebudowę układów torowych stacji, a także obiektów, w których odbywa się obsługa podróżnych;

– dostosowanie peronów dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;

– odnowienie kładki dla pieszych na stacji Ostrołęka;

– przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury kolejowej;

– instalację urządzeń do sterowania ruchem kolejowym.

 

Po zrealizowaniu inwestycji, uruchomione zostaną nowe połączenia, a pociągi pasażerskie oraz towarowe zwiększą swoją prędkość. W efekcie skrócą się czasy przejazdów. Łączna długość zmodernizowanej linii kolejowej to ponad 57 km.

Tytuł projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Całkowita wartość projektu: 426 810 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 192 919 959,16 zł

Działanie: 7.2 Infrastruktura kolejowa

 

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

Kolejny projekt z zakresu bezpieczeństwa danych i wdrażania systemów informatycznych zrealizuje Mazowiecki Szpital Bródnowski. Pomogą środki z Unii Europejskiej. W ramach projektu beneficjent kupi sprzęt informatyczny, oprogramowanie i elementy systemów niezbędnych do podniesienia jakości i dostępności w leczeniu oraz diagnostyce chorych. Natomiast wprowadzenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej zapewni bezpieczeństwo danych wrażliwych pacjentów szpitala. Realizacja projektu to także korzyści dla personelu placówki, to m.in. skrócenie czasu w przetwarzaniu wyników badań czy na etapie konsultacji lekarskich.

Efektem dodatnim będzie także przyspieszenie i ułatwienie procesu diagnostyki obrazowej poprzez modernizację rezonansu magnetycznego, zmniejszenie zagrożenia epidemicznego dzięki możliwościom zdalnej komunikacji między pracownikami szpitala, możliwość realizowania zdalnych porad medycznych oraz uruchomienie cyfrowych usług.

 

Tytuł projektu: Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 13 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 13 000 000,00 zł

Działanie: 12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu

 

Szpital Czerniakowski modernizuje system informatyczny

Cyfryzacja usług medycznych jest niezbędna, by usprawnić funkcjonowanie placówek medycznych oraz zwiększyć komfort pacjentów. Dzięki funduszom europejskim w Szpitalu Czerniakowskim zostanie rozbudowywany system informatyczny oraz wdrożone zostaną e-usługi medyczne.

Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt informatyczny, dzięki któremu wdroży elektroniczną dokumentację medyczną, a także istotne usługi online, jak na przykład elektroniczna rejestracja na wizytę w przychodni, elektroniczne wystawianie i przesyłanie recept, usługa e-wywiadu umożliwiająca pacjentowi wypełnienie dokumentacji medycznej przez wizytą. Wszystkie te działania wpłyną na krótszy czas trwania konsultacji medycznych, podniesienie poziomu świadczonych usług, a także zapewnią bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów. Szpital Czerniakowski to kolejna stołeczna placówka stawiająca na rozbudowę systemu informatycznego z korzyścią dla pacjentów i pracowników.

 

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług

Beneficjent: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 7 000 000 zł

Kwota dofinansowania z UE: 7 000 000 zł

Działanie: 12.2. REACT-EU dla e-usług na Mazowszu

 

Ekologiczne działania dla mieszkańców gminy Wiązowna

Na terenie gminy Wiązowna zostanie przeprowadzona gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Radiówku oraz budynku handlowo-usługowego w Gliniance. W budynkach zamontowana zostanie powietrzna pompa ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz oświetlenie LED.

Dodatkowo docieplone zostaną ściany oraz ościeże okienne. Dzięki tym działaniom na terenie gminy Wiązowna wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne, nastąpi ograniczenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów. Poprawie ulegnie także komfort użytkowników remontowanych budynków. Zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza, co wpłynie pozytywnie na zdrowie wszystkich mieszkańców. Docelowo działania te spowodują także wzrost świadomości mieszkańców gminy w zakresie oszczędności i stosowania alternatywnych źródeł energii.

 

Tytuł projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna

Beneficjent: Gmina Wiązowna

Całkowita wartość projektu: 2 408 276,12 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 514 403,34 zł

Działanie: 4.2. Efektywność energetyczna

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-12-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-12-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content