[ic_wcag]

Aktualności

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze w Dziekanowie Leśnym otwarte

Dzięki funduszom europejskim Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zrealizował projekt dotyczący budowy i wyposażenia unikalnego w skali Polski ośrodek badawczy, zbudowany na Mazowszu, w Dziekanowie Leśnym. To właśnie tutaj środowisko naukowe, a także przedsiębiorcy będą korzystać z najnowocześniejszej infrastruktury badawczej. To niewątpliwie krok w przyszłość. Prowadzone w Centrum badania z takich dziedzin jak nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biologiczne oraz techniczne z całą pewnością wpłyną na wzrost innowacji na Mazowszu. Tak Unia Europejska wspiera nasz region.

Oficjalne otwarcie odbyło się z udziałem marszałka Adama Struzika oraz członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc. Nie zabrakło także dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusza Frankowskiego. Powstanie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego możliwe było dzięki prawie 80% dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Europa bardziej inteligenta to wspólny cel, który jest realizowany na Mazowszu.

Zaawansowane technologie

W ramach projektu powstał nowoczesny i funkcjonalny budynek, w którym utworzono infrastrukturę badawczą skupioną w licznych laboratoriach:

 • Laboratorium Cyberbezpieczeństwa
 • Laboratorium Systemów Łączności
 • Laboratorium Przetwarzania Czasowo-Krytycznego
 • Laboratorium symulatora sferycznego i symulacji wizualnej
 • Laboratorium Napędów Elektrycznych,
 • Laboratorium VR
 • Laboratorium RTV i Badań Medioznawczych
 • Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz
 • Laboratorium Wielkoskalowego Przetwarzania Danych
 • Laboratorium Bezpiecznego Przechowywania i Przetwarzania Danych
 • Laboratorium Przestrzeń Kreatywna
 • Laboratorium Druku 3D
 • Laboratorium Badań Geoinformacyjnych
 • Laboratorium Badawcze Pomiarowo-Środowiskowe

Multidyscyplinarne Centrum jest perfekcyjnie przygotowane do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych w pełnym zakresie – od wstępnych koncepcji, aż do gotowego produktu. Badania prowadzone są przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Przyczyni się także do tworzenia nowatorskich rozwiązań technologicznych, które zostaną wdrożone w gospodarkę i pozwolą na realizację zadań związanych np. z transformacją cyfrową.

Celem projektu jest również aktywna współpraca między sferą nauki i biznesu oraz zwiększenie transferu innowacji do regionalnej gospodarki.

Partnerami projektu są: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, KGHM SA, PGE SA, GEOCOM, TERMOCENT.

Tytuł projektu: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 76 655 563,64 zł

Kwota dofinansowania: 55 046 989,21 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Foto: A. Gręda, UKSW

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-10-27
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-10-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content