[ic_wcag]

Aktualności

Nowe oddziały i sprzęt w szpitalu w Ostrołęce ze wsparciem z UE

Nowy oddział rehabilitacji, doposażenie bloku operacyjnego oraz oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej to inwestycje, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają pond 7,6 mln zł z UE. Drugi projekt dotyczy zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego do wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych. Na ten cel szpital otrzyma blisko 4,9 mln zł dofinansowania z UE. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członkinie zarządu Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Paweł Rafał Natkowski.

Nowe możliwości w rehabilitacji oraz zakupy sprzętu medycznego

Dzięki funduszom europejskim w ostrołęckim szpitalu wiele się zmieni. Po modernizacji utworzony zostanie nowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. – Poprawi to możliwości sprawowania kompleksowej, skoordynowanej opieki nad chorymi szczególnie po ostrych incydentach neurologicznych oraz po operacjach i urazach narządów ruchu – podkreśla Paweł Natkowski, dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. – Zważywszy na wieloprofilowy charakter szpitala, a zwłaszcza posiadanie w strukturze Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej utworzenie oddziału rehabilitacji jest konieczne. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości ponad 7,6 min zł, przeznaczonym na utworzenie nowoczesnego ośrodka rehabilitacji zapewnimy pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. W sposób oczywisty skróci się czas oczekiwania na rehabilitację, zapewnione zostaną innowacyjne zabiegi operacyjne oraz poprawi się  wykorzystanie zasobów i możliwości szpitala – dodaje.

W ramach pozyskanych środków placówka przeprowadzi prace budowlano-montażowe i adaptacyjne, w tym sanitarne (wodno–kanalizacyjne i centralne ogrzewanie), roboty związane z wentylacją i klimatyzacją, z instalacjami gazów medycznych oraz prace przy instalacji elektrycznej. Kolejnym etapem będzie zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym aparatu do elektroterapii i wykorzystywania ultradźwięków, urządzenia medyczne do terapii polem elektrycznym, zestawu do magneto stymulacji, aparatu diatermii oporowo-pojemnościowej, mobilnego aparatu wytwarzającego pole magnetyczne, rotora kończyn górnych i dolnych, aparatu do diatermii, lampy terapeutycznej, lasera wysokoenergetycznego do terapii MLS, przenośnego aparatu do elektroterapii i stołu do masażu.

Nowy sprzęt trafi także na blok operacyjny, gdzie są wykonywane zabiegi ortopedyczne. Szpital zakupi m.in. artroskop z wyposażeniem, napędy ortopedyczne kompleksowe, stabilizatory zewnętrzne – stabilizacja złamań kości długich i stabilizacja stawów (staw łokciowy). Nowoczesna aparatura medyczna trafi także do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość leczenia  pacjentów cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego. Skróci się czas oczekiwania na zabiegi oraz rehabilitację, liczba badań ulegnie zwiększeniu, a także poprawią się warunki leczenia. Nowy oddział rehabilitacji pozwoli pacjentom na kontynuację leczenia na miejscu, w jednej placówce.

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu

kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Całkowita wartość projektu: 9 601 553,79 zł

Kwota dofinansowania: 7 602 664,55 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Skuteczniej walczyć z nowotworami

Drugi dofinansowany projekt dotyczy zakupu specjalistycznej aparatury medycznej, dzięki której poprawi się jakość diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Nowy sprzęt trafi na Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Otolaryngologiczny, Oddział Urologiczny, Oddział Położniczo–Ginekologiczny oraz na Oddział Chorób Płuc. Dodatkowo doposażone zostaną Pracownia Endoskopowa i Zakład Patomorfologii. – Pozwoli to nam w sposób zasadniczy zmienić podejście do leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. W przypadku leczenia chorób nowotworowych podstawowym wyznacznikiem jest dostęp do nowoczesnych technologii medycznych, dzięki którym zostanie skrócony czas diagnostyczny, oceny i kwalifikacji pacjenta, skończywszy na interwencji operacyjnej i poprowadzeniu pacjenta przez okres rekonwalescencji i jego monitorowanie – zaznacza Paweł Natkowski, dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. – Takim namacalnym elementem będzie utworzenie nowoczesnej pracowni endoskopowej. Obecnie, od kilku lat bierzemy udział w Programie Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, program ten dotyczy populacji osób w wieku 50-65 i, niestety, nawet już 30 latków. Przez te kilka lat trwania programu personel usunął setki polipów oraz stwierdziliśmy ok. 5 proc. zmian odpowiadającym nowotworom złośliwym, które wielokrotnie przebiegały bezobjawowo. Pacjenci ci w dalszym etapie leczenie zostali poddani leczeniu operacyjnemu wraz z uzupełniającą chemio radioterapią – podkreśla.

Nowo zakupiony sprzęt pomoże w leczeniu nowotworów złośliwych, np. pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, jelita grubego, tchawicy, oskrzeli, płuc, górnego układu pokarmowego, a także w leczeniu łagodnych zmian, takich jak mięśniaki macicy i polipów. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów. Będą to technologie endoskopowa i laparoskopowa. Dzięki nim zwiększy się wykrywalność choroby we wczesnym stadium, co daje możliwość zastosowania leczenia małoinwazyjnego i zmniejszenia liczby śmierci pacjentów.

Drugi projekt dotyczący zakupu  medycznego sprzętu specjalistycznego do wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych  za blisko 4,9 mln zł w ramach RPO dofinansowanych z UE

Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Całkowita wartość projektu: 6 721 536,68 zł

Kwota dofinansowania: 4 875 451,83 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-04-29
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-04-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content