[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Nowoczesna edukacja na Mazowszu – realne korzyści dla uczniów dzięki Funduszom Europejskim! Obok zdjęcie grupy młodych, uśmiechniętych osób z zeszytami, laptopem.

Nowoczesna edukacja na Mazowszu – realne korzyści dla uczniów dzięki Funduszom Europejskim!

Edukacja to jeden z kluczowych obszarów wsparcia Unii Europejskiej. Dzięki otrzymanej pomocy w mazowieckich placówkach wdrożono nowoczesne rozwiązania dydaktyczne. W dwóch Szkołach Podstawowych na warszawskim Targówku odbył się szereg dodatkowych zajęć edukacyjnych, m.in. z języka polskiego jako obcego, matematyki oraz bezpieczeństwa w sieci. Z kolei w gminie Żabia Wola uczniowie mieli możliwość skorzystania z takich zajęć jak m.in.: Laboratorium Przyrodnicze, przedsiębiorczość czy zajęcia z języka angielskiego. Ponadto Szkoły doposażono w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne, zachęcające uczniów do nauki. Zobacz, jak wiele zmieniło się w mazowieckich szkołach dzięki funduszom europejskim!  

 

Dogodne warunki kształcenia dzięki pomocy z Unii Europejskiej

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w wielu mazowieckich szkołach znacząco wzrósł poziom kształcenia. Uczniowie zyskali możliwość korzystania z bogatej oferty edukacyjnej, rozwijania swoich kompetencji oraz przygotowywania się do wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Nowoczesne narzędzia edukacyjne zachęcają dzieci i młodzież do nauki i rozwijania swoich zainteresowań.

 

Innowacyjna edukacja na warszawskim Targówku

Do szkół, które skorzystały z pomocy Unii Europejskiej należy Szkoła Podstawowa nr 84 oraz Szkoła nr 58, znajdujące się na warszawskim Targówku. Uczniowie mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, informatyki, a także z zajęć języka angielskiego prowadzonych metodą komunikacji oraz języka polskiego dla dzieci obcojęzycznych. W szkołach odbyły się także warsztaty kreatywności oraz zajęcia reedukacyjne.  Ponadto w ramach projektu doposażono pracownie informatyczne oraz matematyczne w innowacyjny sprzęt edukacyjny, w tym tablety hybrydowe. Uczniowie mają również możliwość korzystania z plansz interaktywnych do nauki matematyki oraz narzędzi do nauki metodą eksperymentu.

 

Szkoła Talentów w gminie Żabia Wola

Ze wsparcia funduszy europejskich skorzystała także Szkoła Podstawowa w im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. W placówce odbyły się dodatkowe zajęcia rozwijające dla uczniów. Szkoła pozyskała także nowoczesny sprzęt edukacyjny i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, matematycznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej oraz informatycznej. Dzięki zakupionym sprzętom uczniowie mają możliwość korzystania z monitorów interaktywnych czy tablic multimedialnych. W ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia matematyczne, a także Laboratorium Kodowania, Laboratorium Przyrodnicze oraz zajęcia z języka angielskiego. Zorganizowano również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz bilateralne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto z możliwości podniesienia kwalifikacji mogli skorzystać również nauczyciele.

Podjęte działania znacząco podniosły poziom edukacji w regionie. Uczniowie zyskali możliwość uczestnictwa w rozwijających zajęciach edukacyjnych, a placówki zostały doposażone w innowacyjne pomoce dydaktyczne.

 

Tytuł projektu: Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 368 682,50 zł

Kwota dofinansowania: 294 946 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Tytuł projektu: Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola

Beneficjent: Gmina Żabia Wola

Całkowita wartość projektu: 405 092,50 zł

Kwota dofinansowania: 324 074 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Fot. Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-02-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-02-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content