[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Nowoczesny sprzęt do monitorowania jakości powietrza dla Straży Miejskiej w Płocku dzięki wsparciu UE. Na grafice znajdują się zdjęcia z podpisania umów.

Nowoczesny sprzęt dla płockiej straży miejskiej – pomogły fundusze europejskie

Dzięki unijnemu wsparciu Straż Miejska w Płocku otrzyma nowoczesny sprzęt do monitorowania jakości powietrza. W mieście odbędzie się też akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców. Płock na zakup mobilnego laboratorium z wyposażeniem otrzyma prawie 500 tys. zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. W sobotę umowę z prezydentem Andrzejem Nowakowskim podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu uczestniczyła też radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk.

Straż Miejska w Płocku wkrótce wzbogaci się o mobilne laboratorium do badania jakości powietrza. Strażnicy miejscy będą korzystać z nowego pojazdu elektrycznego wyposażonego w obrotową kamerę zewnętrzną, sprzęt komputerowy i pomiarowo-kontrolny oraz odpowiednie oprogramowanie.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że ekologia to jeden z priorytetowych aspektów polityki realizowanej przez Unię Europejską. – Aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, które jest poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i środowiska, konieczne jest podjęcie realnych działań. Unia Europejska nam to umożliwia. Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy Mazowsza mogą realizować inicjatywy związane z poprawą jakości powietrza. Jednym z samorządów, które skorzystały z funduszy unijnych, jest Płock. Miasto otrzymało blisko 500 tys. zł na zakup mobilnego laboratorium z wyposażeniem, które wspomoże strażników miejskich prowadzących kontrole jakości powietrza.

 

Dzięki funduszom europejskim jednostki samorządowe rozwiną umiejętność monitorowania przestrzegania zakazu spalania odpadów. Dofinansowanie pomoże również w realizacji inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców na temat zmian klimatycznych – zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Radna województwa Wiesława Krawczyk zwraca uwagę na edukacyjny aspekt projektu. – Miasto przeprowadzi skierowaną do mieszkańców akcję dotyczącą gospodarki niskoemisyjnej, szkodliwości zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu. Zaplanowano spotkania z lokalną społecznością, opracowanie i druk materiałów edukacyjnych, publikację artykułów w lokalnych mediach i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w płockich placówkach oświatowych.

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 652 174,54zł

Dofinansowanie z UE: 499 982,35zł

Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna

 

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-01-30
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-01-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content