[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Hasło O dobrych praktykach w promocji Funduszy Europejskich na Mazowszu podczas obrad Europejskiego Komitetu Regionów, a w tle przykłady działań promujących fundusze europejskie na Mazowszu

O dobrych praktykach w promocji Funduszy Europejskich na Mazowszu podczas obrad Europejskiego Komitetu Regionów

Unia Europejska wspiera rozwój Mazowsza już od prawie 19 lat. Autobusy niskoemisyjne, ścieżki rowerowe, parkingi „Parkuj i jedź”, nowoczesne pociągi, usługi elektroniczne, lepiej wyposażone szpitale, zmodernizowane instytucje kultury, zrewitalizowane przestrzenie miejskie, odnowione zabytki, czy szersza oferta edukacyjna to tylko niektóre przykłady inwestycji z których korzystamy na co dzień. Dlatego tak ważne jest podkreślanie wkładu Unii Europejskiej w rozwój regionu. I właśnie temat promocji efektów pomocy europejskiej omawiano 16 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów.

Wszyscy korzystamy z bycia częścią wyjątkowej wspólnoty jaką jest Unia Europejska. Samorządy, uczelnie, firmy, instytucje kultury, szpitale, organizacje pozarządowe i wszystkie pozostałe podmioty realizujące projekty mają obowiązek informowania o źródle dofinansowania z Unii Europejskiej. W działania promujące są również zaangażowane instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie funduszami europejskimi. I właśnie o sukcesach komunikacji Polityki Spójności wspierającej zrównoważony rozwój regionów europejskich rozmawiano podczas posiedzenia Komisji COTER z udziałem Moniki Hencsey Dyrektora Budżetu, Komunikacji i Spraw Ogólnych w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Doświadczenia Mazowsza w tym zakresie zaprezentował Marszałek Adam Struzik.

Widoczność Funduszy Europejskich na Mazowszu

Wnioski z „Badania rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2022” zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pokazują, że większość badanych z Mazowsza (92%) dostrzega pozytywny wpływ funduszy europejskich na rozwój naszego kraju, a także poprawę w jakości życia dzięki wykorzystaniu pomocy z UE. Co istotne, większość z nas zauważa wspierane obszary lub inwestycje w swoim najbliższym otoczeniu (80%), co podkreślił Marszałek Adam Struzik. Jest to m.in. efekt obecności logotypu funduszy europejskich w miejscach realizacji projektów, ale też szerokiej aktywności informacyjno-promocyjnej podejmowanej na Mazowszu.

Wystąpienie Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego podczas obrad Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów

 

Jak promujemy Fundusze Europejskie na Mazowszu?

Posiedzenie Komisji COTER było okazją do zaprezentowania wybranych działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Należą do nich:

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska od lat wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dofinansowanie projektów samorządowych, biznesowych, naukowych, społecznych oraz wspierających rozwój rynku pracy przekroczyło 8,6 mld zł. Przed nami kolejne możliwości, które przyniesie program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, a z efektów projektów skorzystają mieszkańcy województwa. Szczegółowe informacje o obecnych oraz przyszłych możliwościach pozyskania wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-02-17
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-02-17

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content