[ic_wcag]

Aktualności

Obwodnica Zachodnia Płońska dofinansowana z Funduszy Europejskich jest już otwarta dla mieszkańców!

Fundusze Europejskie wspierają rozwój mazowieckich miast, miasteczek i całego regionu. I tak właśnie jest w przypadku Płońska, w którym dobiegła końca największa i najdroższa inwestycja ostatnich kilku dekad. Dzięki ponad 50 mln zł dofinansowania z programu regionalnego mieszkańcy już dziś mogą korzystać z obwodnicy zachodniej, ponad 10 kilometrów ścieżek rowerowych, trzech parkingów „Parkuj i Jedź”, ale też autobusów miejskich. Miasto zrealizowało projekt we współpracy z Powiatem Płońskim i Gminą Płońsk.

Płońsk aktywnie pozyskuje fundusze europejskie. Dzięki dofinansowaniu z programu regionalnego powstała 2-kilometrowa obwodnica zachodnia im. Jana Pawła II. W ramach inwestycji wykonano dwa ronda, z których jedno otrzymało nazwę Ronda Wspólnoty Europejskiej dla podkreślenia roli Unii Europejskiej w rozwoju miasta. Wzdłuż obwodnicy wykonano 23 zjazdy, które będą początkiem ulic osiedlowych. Do dyspozycji mieszkańców jest również 45-metrowy most na rzece Płonce, dwie kładki i ciągi pieszo-rowerowe. W ramach inwestycji zakupiono dwa autobusy miejskie, a także inteligentny system do zarządzania komunikacją. W mieście powstały również trzy parkingi „Parkuj i Jedź” przy ul. Mazowieckiej, Żołnierzy Wyklętych oraz przy Obwodnicy Zachodniej. W ramach projektu powstała także 570-metrowa obwodnica centrum miasta, a wzdłuż niej chodniki i ścieżki rowerowe. Dofinansowanie pomogło w budowie w sumie ponad 10 km ścieżek rowerowych, w tym również na trasie Płońsk – Raciąż. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, a jednocześnie będzie sprzyjać ożywieniu gospodarczemu i dalszemu rozwojowi miasta.

To historyczny moment w dziejach Płońska. Zakończyliśmy prace związane z budową największej i najdroższej inwestycji w mieście – powiedział Andrzej Pietrasik Burmistrz Miasta Płońsk podczas uroczystości otwarcia zachodniej obwodnicy. – Mamy świadomość jak ta inwestycja wpłynie na dalszy rozwój miasta – dodał Burmistrz.

Jest to jedna z największych z powodzeniem zakończonych inwestycji w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020  – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Ten projekt wpisuje się w najważniejszy kierunek polityki unijnej, jakim jest Zielony Ład, Zielona Europa – dodał Marszałek.

Projekt „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” stanowi wzorcowy przykład realizacji europejskiej polityki spójności. W tym wyjątkowym czasie, kiedy wszyscy jednoczymy swoje wysiłki na rzecz ochrony naszej planety, to właśnie takie lokalne projekty jak ten w Płońsku budują silny fundament dla zmian, które są konieczne abyśmy mogli spojrzeć w przyszłość z nadzieją na stan naszego środowiska. – komentuje Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej – Polityka spójności opiera się na zasadzie solidarności. Realizacja projektu dzięki ponad 50 milionowemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej jest dowodem solidarności, którą pielęgnujemy wszyscy razem. Dzięki finansowaniu otrzymanemu z funduszy UE, Państwo podjęliście wysiłek przygotowania projektu, który przysłuży się nie tylko każdemu mieszkańcowi Płońska i okolic, ale dzięki swemu ekologicznemu wymiarowi służy nam wszystkim.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” dofinansowanego z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 63,7 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej przekroczyło 50 mln zł.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera rozwój Mazowsza. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 samorządy, przedsiębiorcy, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe otrzymały już ponad 5,5 tys. bezzwrotnych dotacji, a pula wsparcia przekroczyła 7,9 mld zł. Informacje o wciąż dostępnych możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu.
  Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook
  i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-10-04
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-10-04

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content