[ic_wcag]

Aktualności

Odbyło się spotkanie na temat roli Funduszy Europejskich oraz strategii komunikacji w ramach Country Team PL

Komisja Europejska zaprosiła przedstawicieli instytucji wdrażających środki europejskie na kolejne spotkanie członków Country Team Poland. Wizyta studyjna odbyła się w Brukseli, a jej celem było podkreślenie, jak ważna jest komunikacja oraz informacja na temat funduszy europejskich. Prosty i czytelny przekaz do mieszkańców, to szansa na dostrzeżenie znaczenia środków europejskich w każdym regionie Mazowsza i całego kraju.

 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślają, że w komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027 akcentowane będą wyraźnie strategie unijne, w które wpisują się projekty. Korzyści rozwojowe będą podkreślane nie tylko na poziomie krajowym lub regionalnym, ale także w kontekście rozwoju całej Unii Europejskiej. Kraje członkowskie powinny także nawiązywać do wspólnotowego charakteru polityki spójności. Za działania promujące, odpowiedzialne są instytucje wdrażające fundusze europejskie. Na Mazowszu jest to Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. I właśnie o sukcesach komunikacji polityki spójności, która od 19 lat wspiera zrównoważony rozwój polskich regionów rozmawiano podczas spotkania członków Country Team Poland.

 

Promocja Funduszy Europejskich na Mazowszu

W spotkaniu w Brukseli udział wzięli przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, którzy na co dzień dbają o dobrą i skuteczną komunikację o funduszach europejskich, ich możliwościach i korzyściach.  W programie wizyty znalazły się m.in. dyskusje na temat nowej strategii komunikacji, wizyty studyjne np. w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, w Parlamentarium UE, dodatkowo Komisja Europejska zaplanowała uczestnikom udział w prezentacjach i debatach np. „Praworządność w realizacji polityk unijnych”, „Polityka energetyczna UE”, „Polityka społeczna UE i inwestycje EFS+ i EFRR”, „Europejski Zielony Ład i polityka klimatyczna UE”.

 

Zielony region

W nowej perspektywie finansowej priorytetowym obszarem wsparcia będzie Zielony Ład. Blisko 30 procent  środków w ramach FEM 2021-2027 dedykowane będzie projektom z zakresu termomodernizacji, mobilności miejskiej, budowy ścieżek rowerowych, budowy zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach. Czytelna komunikacja do mieszkańców podniesie ich świadomość, jak ważne są to inwestycje i że mają one wpływ na nasze życie i zdrowie. Większość z nas zauważa zmiany, jakie zaszły przez ostatnie 18 lat. Jest to m.in. efekt szerokiej aktywności informacyjno-promocyjnej podejmowanej na Mazowszu. Te działania będą kontynuowane i spotkanie  Country Team Poland było okazją do wymiany doświadczeń na temat działań informacyjno-promocyjnych.

 

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content