[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Odnawianie mazowieckich zabytków dzięki Funduszom Europejskim

18 kwietnia na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Województwo mazowieckie słynie z licznych zespołów pałacowo-parkowych, muzeów, obiektów sakralnych, bazyliki skansenów. W rejestrze zabytków wpisanych jest prawie 6,5 tys. obiektów. Fundusze europejskie pomagają zachować nasze dziedzictwo kulturowe wspierając działania związane z remontami i pracami konserwatorskimi mazowieckich zabytków, zwłaszcza tych znajdujących się w najgorszym stanie.

Zabytkowe perełki

Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przypomnienie mieszkańcom regionów, jak ważne jest dziedzictwo kulturowe, ratowanie zabytków i podkreślanie ich wartości historycznej, kulturalnej i architektonicznej.

Na terenie Mazowsza znajduje się tak dużo zabytków, że w każdym mieście czy powiecie można się zachwycać inną budowlą. Dzięki środkom europejskim, a także zaangażowaniu wnioskodawców obiekty zabytkowe odzyskują dawny blask. Mieszkańcy oraz turyści w różnym wieku, znajdują w tych miejscach ciekawą ofertę kulturalną i edukacyjną.

– Zabytki to nasze dziedzictwo kulturowe, o które należy dbać, aby przetrwały dla następnych pokoleń. Fundusze Europejskie bardzo pomagają przeprowadzać te kosztowne inwestycje. W ramach programu regionalnego 2014-2020 realizowanych jest  77 projektów, których wartość dofinansowania z UE to ponad 187,6 mln zł – podkreśla Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Jak Fundusze Europejskie zmieniają zabytkową mapę Mazowsza? 

W ramach 53 zakończonych inwestycji z zakresu ochrony zabytków i zwiększania dostępności do kultury znajdują się  m.in.:

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-04-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-04-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content