[ic_wcag]

Aktualności

Uczestnicy uroczystości na tle Pałacu w Korczewie

Odrestaurowanie letniego pałacyku „Syberia” w Korczewie będzie możliwe dzięki wsparciu funduszy europejskich

Odnowa letniego pałacyku „Syberia” w zespole pałacowo- parkowym w Korczewie nad Bugiem, to inwestycja, którą niebawem będzie realizować Fundacja PAŁAC w Korczewie. Pomogą w tym fundusze europejskie. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego na ten cel zostanie przekazanych w sumie blisko milion zł unijnego wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020. Dziś umowy podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Elżbieta Lanc, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz Joanna Beata Harris- prezes Fundacji „Pałac w Korczewie”.

Odnowa budynków

Projekt przewiduje odnowę letniego zabytkowego pałacyku o nazwie „Syberia”. Stanowi on jeden ze znaczących elementów zespołu pałacowo – parkowego w Korczewie nad Bugiem. Dzięki funduszom europejskim pałacyk, który jest obecnie wyłączony z użytkowania i znajdujący się w ruinie, zostanie odbudowany i częściowo udostępniony turystom. Cały parter zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach prac renowacyjnych zostaną uzupełnione mury całego obiektu, zostanie wykonany remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną. Zaplanowano także izolację fundamentów i piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowej instalacji sanitarnej oraz elektrycznej.

Nowe formy działalności kulturalnej i edukacyjnej

Fundacja „Pałac w Korczewie” ma pomysły na nowe formy działalności. W odrestaurowanym pałacyku ma zostać umieszczona nowa stała wystawa pt. „Interpretacje”, ukazująca historię architektoniczną całego założenia pałacowo- parkowego.  W zrewitalizowanym budynku będą także organizowane imprezy grupowe: plenery malarskie oraz warsztaty twórcze

Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu

Bogate zasoby dziedzictwa kulturalnego stanowią ogromny potencjał Mazowsza. Rewaloryzacja pałacyku letniego „Syberia” przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu. Dzięki zaplanowanym przez Fundację „Pałac w Korczewie” nowym ofertom kulturalnym, mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z wydarzeń odpowiadających na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewaloryzację zabytkowego pałacyku letniego SYBERIA w Korczewie nad Bugiem  

Beneficjent: Fundacja „Pałac w Korczewie”

Całkowita wartość projektu: 1 702 666,68 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 999 630,13 zł

Działanie: 5.3  Dziedzictwo Kulturowe

 

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-08
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content