[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: OSP w Chrzęsnem, Kruszu, Wołominie, Radzyminie i Markach z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE. Na grafice znajdują się zdjęcia z podpisania umów.

OSP w Chrzęsnem, Kruszu, Wołominie, Radzyminie i Markach z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. We wtorek umowy z władzami gmin Tłuszcz, Klembów, Wołomin i Radzymin oraz prezesem OSP w Markach podpisali marszałek Adam Struzik i radna województwa Anna Brzezińska. W spotkaniu wzięła udział Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu wołomińskiego to 4,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 253 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Z unijnej pomocy korzystają też jednostki OSP z subregionu warszawskiego wschodniego, które na zakup 22 pojazdów otrzymają w sumie ponad 20,1 mln zł.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z subregionu warszawskiego wschodniego. – Podpisaliśmy pięć umów na zakup wozów strażackich dla jednostek OSP z powiatu wołomińskiego. Tym razem unijne wsparcie w wysokości 4,4 mln zł trafi do OSP w Chrzęsnem, Kruszu, Wołominie, Radzyminie i Markach, które otrzymają po jednym wozie strażackim.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

4,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu wołomińskiego

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej gmina Tłuszcz zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem. Nowy pojazd usprawni pracę strażaków oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna promująca zachowania ekologiczne, skierowana do mieszkańców gminy.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem

Beneficjent: Gmina Tłuszcz

Całkowita wartość projektu: 1 715 519,99 zł

Dofinansowanie z UE: 857 759,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Gmina Klembów zakupi średni samochód ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszu. Inwestycja pozwoli na poprawę warunków pracy strażaków oraz podniesienie bezpieczeństwa w gminie. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej z udziałem strażaków. Odbędą się m.in. spotkania z lokalną społecznością np. na piknikach czy festynach na terenie gminy oraz opublikowane zostaną w lokalnych mediach informacje z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Kruszu

Beneficjent: Gmina Klembów

Całkowita wartość projektu: 1 465 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 732 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Dzięki wsparciu funduszy europejskich, Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny wóz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz  przyczyni się do ochrony cennych przyrodniczo terenów, należących do Obszaru Natura 2000 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Warszawski”. Na terenie gminy zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie

Beneficjent: Gmina Wołomin

Całkowita wartość projektu: 2 207 600,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 103 800,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd umożliwi strażakom szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce akcji ratunkowej. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona  kampania informacyjno-edukacyjna, która przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie

Beneficjent: Gmina Radzymin

Całkowita wartość projektu: 1 765 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 882 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka otrzyma również pełne wyposażenie, w skład którego wchodzą m.in. pompy pożarnicze, osprzęt pożarniczy oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Planowane jest również przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Markach.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

Całkowita wartość projektu: 1 650 000,29 zł

Dofinansowanie z UE: 824 999,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content