[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: OSP w Małkini Górnej, Nurze, Komorowie i Wąsewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE. Na grafice znajdują się zdjęcia z podpisania umów.

OSP w Małkini Górnej, Nurze, Komorowie i Wąsewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W niedzielę umowy z władzami gmin Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka i Wąsewo podpisali marszałek Adam Struzik, członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz radny województwa Mirosław Augustyniak. W spotkaniu wzięła udział Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu ostrowskiego to 5,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł. – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich. Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że to kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z subregionu ostrołęckiego. – Tym razem unijne wsparcie w wysokości  5,4 mln zł trafi do czterech jednostek z powiatu ostrowskiego. O nowe wozy strażackie wzbogacą się OSP w Małkini Górnej, Nurze, Komorowie i Wąsewie. Subregion ostrołęcki otrzyma łącznie 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza możliwe jest doposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt. – Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Jest to dla nas intensywny czas podpisywania. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W niedzielę (11 lutego br.) zostały podpisane cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. Do OSP z powiatu ostrowskiego trafi 5,4 mln zł na zakup czterech wozów strażackich. To ważne wsparcie dla powiatu ostrowskiego. Są tu tereny cenne przyrodniczo, m.in. obszar Natura 2000, i zagrożone powodziami. W takich sytuacjach pomoc mieszkańcom niosą w pierwszej kolejności właśnie druhowie, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w odpowiedni i nowoczesny sprzęt. A dzięki funduszom unijnym możemy im go zapewnić – podkreśla radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

 

5,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu ostrowskiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Aktualnie użytkowany sprzęt jest wyeksploatowany i ogranicza możliwości reagowania służb ratowniczych. Dzięki wsparciu funduszy europejskich jednostka otrzyma nowoczesny wóz, który poprawi warunki pracy strażaków i bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

Beneficjent: Gmina Małkinia Górna

Całkowita wartość projektu: 1 720 360,49 zł

Dofinansowanie z UE: 1 462 306,41 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nurze zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, w tym obszaru Natura 2000 na terenie gminy. Ponadto podjęte zostaną działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska. Planowane są m.in. 3 spotkania z mieszkańcami, w tym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także publikacja w lokalnej prasie artykułu.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze

Beneficjent: Gmina Nur

Całkowita wartość projektu: 1 614 840,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 372 614,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Gmina Ostrów Mazowiecka zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego w przypadku wystąpienia takich zagrożeń, jak podtopienia, gwałtowne burze, pożary łąk oraz lasów. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna dot. przeciwdziałania zmianom klimatu, skierowana do mieszkańców gminy.

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem

Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 1 358 000,01 zł

Dofinansowanie z UE: 1 154 299,99zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja poprawi warunki pracy strażaków i bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto nowoczesny sprzęt pozwoli na lepszą ochronę walorów przyrodniczych gminy, w tym obszarów Natura 2000. W gminie zostanie przeprowadzona kampania edukacyjnej z zakresu dbałości o środowisko, obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością oraz publikację materiałów informacyjnych w lokalnych mediach.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 wraz z pełnym wyposażeniem

Beneficjent: Gmina Wąsewo

Całkowita wartość projektu: 1 708 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 451 800,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content