[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: OSP w Siedlinie, Nowych Wrońskach, Sochocinie, Radzyminie i Królewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE. Na grafice znajdują się zdjęcia z podpisania umów.

OSP w Siedlinie, Nowych Wrońskach, Sochocinie, Radzyminie i Królewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W niedzielę umowy z władzami Płońska, Załusek, Sochocina, Naruszewa i Jońca podpisali marszałek Adam Struzik i Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu płońskiego to 7,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, UE od lat wspiera mazowieckich strażaków. – W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, dzięki czemu aż 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich zasili OSP w całym regionie. Jest to dla nas intensywny czas podpisywania umów. Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Umowy na wsparcie strażaków

W niedzielę (11 lutego br.) zostało podpisanych pięć umów na doposażenie jednostek z subregionu ciechanowskiego. Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk zaznacza, że to już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z tego terenu. – Tym razem unijne wsparcie w wysokości  7,2 mln zł trafi do pięciu OSP z powiatu płońskiego, które zostaną doposażone w pięć nowych wozów strażackich. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza subregion ciechanowski otrzyma łącznie 25,9 mln zł na zakup 19 wozów strażackich.

 

7,2 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu płońskiego

Gmina Płońsk zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlinie. Aktualny stan wyposażenia OSP w Siedlinie jest niewystarczający. Dzięki wsparciu funduszy europejskich jednostka otrzyma nowoczesny wóz, który poprawi warunki pracy strażaków i skróci czas dojazdu na miejsce akcji ratowniczych. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlinie przez Gminę Płońsk w celu zarządzania klęskami i katastrofami

Beneficjent: Gmina Płońsk

Całkowita wartość projektu: 1 999 999,81 zł

Dofinansowanie z UE: 1 699 999,83 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Gmina Załuski zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Wrońskach. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, w tym obszaru Natura 2000. Ponadto podjęte zostaną działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska. Planowane jest m.in. przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, w tym z uczniami szkół i przedszkoli z gminy Załuski, a także wydanie bezpłatnego biuletynu informacyjnego.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska

Beneficjent: Gmina Załuski

Całkowita wartość projektu: 1 236 326,33 zł

Dofinansowanie z UE: 1 046 068,08 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Sochocinie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowany jest także zakup specjalistycznego wyposażenia, w tym m.in. zestawu ratownictwa medycznego, radiotelefonu czy też przenośnych gaśnic. Na terenie gminy zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dot. przeciwdziałania zmianom klimatu, skierowana do mieszkańców miasta i gminy Sochocin.

 

Tytuł projektu: Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie

Beneficjent: Miasto i Gmina Sochocin

Całkowita wartość projektu: 1 579 539,55 zł

Dofinansowanie z UE: 1 342 608,61 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Gmina Naruszewo zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie. Nowoczesny wóz umożliwi strażakom bezpieczne i sprawne przeprowadzanie akcji ratowniczych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne z zakresu promowania ekologicznych postaw i nawyków wśród mieszkańców gminy Naruszewo.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin

Beneficjent: Gmina Naruszewo

Całkowita wartość projektu: 1 927 538,97 zł

Dofinansowanie z UE: 1 638 408,12 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Gmina Joniec zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewie. Inwestycja poprawi warunki pracy strażaków i bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto nowoczesny sprzęt pozwoli na lepszą ochronę walorów przyrodniczych gminy, w tym obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody. W gminie zostanie przeprowadzona kampania edukacyjnej z zakresu dbałości o środowisko, obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością oraz publikację artykułu w lokalnej prasie.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Królewo

Beneficjent: Gmina Joniec

Całkowita wartość projektu: 1 747 768,65 zł

Dofinansowanie z UE: 1 485 603,35 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content