[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: OSP w Siemiątkowie z nowym wozem strażackim dzięki wsparciu UE. W tle zdjęcie wozu strażackiego oraz zdjęcia z podpisania umów.

OSP w Siemiątkowie z nowym wozem strażackim dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W najbliższą niedzielę umowę z władzami gminy Siemiątkowo podpisze marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla jednostki to 1,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł. – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W aktualnej perspektywie pieniądze przeznaczamy na wozy strażackie. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich – podkreśla marszałek Adam Struzik.Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski zaznacza, że to kolejne wsparcie unijne dla OSP z subregionu ciechanowskiego. – Dziś podpisaliśmy umowę na zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Siemiątkowo z powiatu żuromińskiego, która na ten cel otrzymała 1,2 mln z Unii Europejskiej. W sumie do subregionu ciechanowskiego trafi 23,4 mln zł na zakup 17 wozów strażackich.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.  

– Samorząd województwa mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój w każdym obszarze. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, dlatego możliwość dofinansowania nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Funduszy Europejskich to bardzo dobra wiadomość – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W niedzielę (21 stycznia br.) została podpisana kolejna umowa na wsparcie jednostki straży pożarnej z subregionu ciechanowskiego.

Jak zaznacza Wiesława Krawczyk, radna województwa mazowieckiego, dzięki Unii Europejskiej mazowieccy strażacy mają zapewnione bezpieczne warunki pracy. – Kolejna jednostka otrzyma 1,2 mln zł na zakup wozu strażackiego. Tym razem unijne wsparcie trafi do OSP w Siemiątkowie. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie strażaków i mieszkańców.

1,2 mln zł z UE na wóz strażacki dla OSP w Siemiątkowie

Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego zapewni Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemiątkowie efektywne i bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych. Gmina Siemiątkowo, z uwagi na zwartą zabudowę mieszkalną i gospodarczą oraz tereny leśne, jest narażona na duże zagrożenie pożarowe. Bliskość rzeki to z kolei ryzyko lokalnych powodzi i podtopień. Odpowiednie wyposażenie poprawi komfort pracy strażaków i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna wśród lokalnej społeczności.

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Siemiątkowo, poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Siemiątkowie

Beneficjent: Gmina Siemiątkowo

Całkowita wartość projektu: 1 415 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 205 000,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

 

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-01-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-01-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content