[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice widnieje napis: OSP w Warce, Jasieńcu, Goszczynie i Drwalewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE.

OSP w Warce, Jasieńcu, Goszczynie i Drwalewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W czwartek umowy z władzami Jasieńca, Chynowa, Warki i Goszczyna podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa Leszek Przybytniak oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla OSP z powiatu grójeckiego to ponad 6,6 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków.

– Przypomnę tylko, że w tej perspektywie pieniądze przekazujemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, dzięki czemu aż 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich zasili OSP w całym regionie. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest bardzo intensywny.

– Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek, więc niemal każdego dnia podpisujemy umowy z samorządami i jednostkami OSP. Dzięki temu nasze jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami. To ważne wsparcie dla druhen i druhów. W sytuacjach zagrożenia to właśnie oni niosą pomoc mieszkańcom, dlatego zasługują na nowoczesny sprzęt, który nie tylko ułatwi im tę trudną pracę, lecz także zwiększy ich bezpieczeństwo w trakcie służby.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W piątek (16 lutego br.) zostało podpisanych pięć umów na doposażenie jednostek z powiatu grójeckiego. Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z tego powiatu.

– Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Warce, Jasieńcu, Goszczynie i Drwalewie, które na zakup czterech pojazdów strażackich otrzymały ponad 6,6 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona środowiska, a przecież teren części tych gmin jest objęty obszarem chronionym Natura 2000.

 

Ponad 6,6 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu grójeckiego

 

Do OSP Jasieniec trafi nowy ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Jednostka będzie mogła efektywniej zapobiegać klęskom i katastrofom naturalnym.

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału OSP Jasieniec i poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Beneficjent: Gmina Jasieniec

Całkowita wartość projektu: 1 854 840,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 576 614,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP Drwalew dzięki funduszom europejskim wzbogaci się o ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy. Nowy samochód usprawni pracę strażaków w sytuacji  wystąpienia klęsk żywiołowych, wypadków drogowych i innych zdarzeń.

 

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Drwalew

Beneficjent: Gmina Chynów

Całkowita wartość projektu: 2 144 727,50 zł

Dofinansowanie z UE: 1 823 018,37 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Z kolei do OSP Warka trafi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który podniesie sprawność działania druhów i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka

Beneficjent: Gmina Warka

Całkowita wartość projektu: 1 784 939,10 zł

Dofinansowanie z UE: 1 516 220,73 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

OSP Goszczyn otrzyma nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Dodatkowo zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu oraz ochrony zasobów leśnych i wodnych.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn

Beneficjent: Gmina Goszczyn

Całkowita wartość projektu: 2 014 999,68 zł

Dofinansowanie z UE: 1 712 749,72 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content