[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: OSP w Wierzbnie, Polkowie Sagałach, Brzuzie, Ruchnie i Sadownem z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu. Na grafice znajdują się zdjęcia z podpisania umów.

OSP w Wierzbnie, Polkowie Sagałach, Brzuzie, Ruchnie i Sadownem z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Do mazowieckich OSP trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. To rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W środę umowy z władzami gmin Łochów, Liw i Sadowne oraz prezesami OSP w Wierzbnie i Polkowie Sagałach podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu wzięła udział Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu węgrowskiego to 6,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł. – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich. Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że subregion siedlecki otrzyma ponad 48 mln zł na zakup 32 wozów strażackich.

– Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami.

Jak zaznacza członkiń zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, kolejne wsparcie dla jednostek OSP z regionu siedleckiego

– Tym razem dofinansowanie w wysokości 6,4 mln zł otrzyma pięć jednostek z powiatu węgrowskiego. O nowe wozy wzbogacą się druhny i druhowie z OSP w Wierzbnie, Polkowie Sagałach, Brzuzie, Ruchnie i Sadownem. To ważna wsparcie dla powiatu węgrowskiego. Druhowie dbają zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobytku, jak i o cenne tereny przyrodnicze, m.in. obejmujące obszar Natura 2000.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

6,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu węgrowskiego

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego w przypadku wystąpienia takich zagrożeń, jak podtopienia, gwałtowne burze, pożary łąk oraz lasów, a także znacząco skróci czas dojazdu na miejsca wypadków. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wierzbno

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbnie

Całkowita wartość projektu: 1 108 968,00 zł

Dofinansowanie z UE: 940 950,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Polkowie Sagałach pozyska średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd umożliwi strażakom szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce akcji ratunkowej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano przeprowadzanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców z zakresu ochrony środowiska.

Tytuł projektu: Podniesienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Polkowie Sagałach poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem niezbędnym do zapobiegania i przeciwdziałania zmianom klimatu wpływającego na zielony rozwój Mazowsza co przyczyni się do likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i awarii technicznych, które zagrażają życiu, zdrowiu osób, mieniu i środowisku naturalnemu.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Polkowie Sagałach

Całkowita wartość projektu: 1 610 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 368 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzuzie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny wóz usprawni pracę strażaków, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz  przyczyni się do ochrony cennych przyrodniczo terenów gminy, należących do Obszaru Natura 2000  Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna, która wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łochów.

Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Beneficjent: Gmina Łochów

Całkowita wartość projektu: 1 639 502,10 zł

Dofinansowanie z UE: 1 393 576,78 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruchnie dzięki wsparciu funduszy europejskich pozyska ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Aktualne jednostka nie posiada samochodu do wyjazdów typowo terenowych, co bardzo utrudnia dojazd do miejsc interwencji, np. po ulewnych deszczach czy podczas pożarów lasu. Dzięki dofinansowaniu, OSP pozyska wóz, który umożliwi sprawne poruszanie się m.in. po terenach leśnych. Planowane jest również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruchnie

Beneficjent: Gmina Liw

Całkowita wartość projektu: 1 578 160,01 zł

Dofinansowanie z UE: 1 341 436,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadownem zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka otrzyma również pełne wyposażenie, w skład którego wchodzą m.in. pompy pożarnicze, osprzęt pożarniczy oraz sprzęt ratowniczy. Planowane jest również przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. zorganizowanie spotkań w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sadowne oraz publikacja materiałów informacyjnych w lokalnych mediach.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Sadowne

Beneficjent: Gmina Sadowne

Całkowita wartość projektu: 1 675 500,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 424 175,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego

 

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-29
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content