[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: OSP z powiatu gostynińskiego z nowymi wozami dzięki wsparciu UE. W tle zdjęcie wozu strażackiego oraz zdjęcia z podpisania umów.

OSP z powiatu gostynińskiego z nowymi wozami dzięki wsparciu UE

Rusza rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Kolejne umowy z władzami miast i gmin oraz prezesami OSP podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla OSP z powiatu gostynińskiego z funduszy europejskich to ponad 5,8 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków. – W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.

– Samorząd województwa mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój w każdym obszarze. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, dlatego możliwość dofinansowania nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Funduszy Europejskich to bardzo dobra wiadomość – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W piątek (19 stycznia br.) podpisane zostały cztery umowy na wsparcie jednostek z subregionu płockiego. Do OSP z powiatu gostynińskiego trafi ponad 5,8 mln zł na zakup czterech wozów strażackich. W sumie do subregionu płockiego trafi wsparcie w  wysokości 26,9 mln zł na zakup 20 wozów strażackich. O kolejnych umowach podpisywanych w subregionie płockim będziemy informować na bieżąco.

Ponad 5,8 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu gostynińskiego

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej OSP w Szczawinie Kościelnym zakupi ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa zdrowia i mienia mieszkańców, a także na poprawę warunków pracy strażaków. Ponadto OSP w Szczawinie Kościelnym zorganizuje akcję promocyjną w formie spotkań edukacyjnych dla dorosłych na zebraniach sołeckich oraz dzieci i młodzieży w szkołach. Działania te przyczynią się poprawy świadomości ekologicznej w regionie.

 

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie Kościelnym

Całkowita wartość projektu: 2 047 800,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 242 535,20 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W ramach projektu zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach. Usprawnienie działania miejscowej OSP poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy. Planowane jest również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu świadomości ekologicznej w szkołach oraz przedszkolach.

 

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Mieście i Gminie Sanniki

Beneficjent: Miasto i Gmina Sanniki

Całkowita wartość projektu: 2 004 760,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 663 950,80 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Gostynin zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu. Inwestycja ta jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy. W ramach projektu zaplanowano także organizację spotkań edukacyjnych z zakresu zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych Uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w wydarzeniach – zadawać pytania oraz prowadzić dyskusje.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu

Beneficjent: Gmina Gostynin

Całkowita wartość projektu: 1 654 559,10 zł

Dofinansowanie z UE: 1 406 375,23 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie dzięki wsparciu z UE zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Ta inwestycja znacząco poprawi komfort oraz efektywność pracy strażaków, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wykwalifikowani strażacy zaplanowali spotkania dla społeczności lokalnej w 3 kategoriach wiekowych (dorośli, dzieci, młodzież). Podczas wykładów strażacy uświadomią zebranym, jakie konsekwencje mogą powodować zmiany klimatu oraz jak im przeciwdziałać.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie

Całkowita wartość projektu: 1 827 200,18 zł

Dofinansowanie z UE: 1 553 120,14 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości .

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-01-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-01-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content