[ic_wcag]

Aktualności

Pierwsze konferencje z cyklu „Zdrowie i rozwój Mazowsza – #eFEktUE” za nami

W tym tygodniu odbyły się trzy konferencje regionalne poświęcone efektom wdrażania funduszy europejskich na Mazowszu. Pokazaliśmy, ile projektów w subregionie ciechanowskim, żyrardowskim i radomskim zostało zrealizowanych, a także ile pieniędzy z programu regionalnego trafiło do beneficjentów. Uczestnicy spotkań mieli okazję  poznać założenia nowej pespektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz  przyjrzeć się aktualizacji dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Jesteśmy w szczególnym momencie, kończymy rozliczanie funduszy europejskich z lat 2014-2020, mieliśmy do wydania na Mazowszu ponad 2 mld euro i 93% z tych pieniędzy jest już zakontraktowane. To znaczący zastrzyk finansowy dla naszych inwestycji i naszego rozwoju. Polska uzyskała od roku 2004, po zapłaceniu składki członkowskiej, 140 mld euro. Znaczące kwoty przypadły naszemu województwu – mówił obecny na konferencjach marszałek Adam Struzik.

Do tej pory na Mazowszu podpisano już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł. – Dobre tempo wydatkowania środków unijnych pozwala nam je efektywnie wykorzystać. Fundusze pozwoliły Mazowszu nie tylko na ogromny rozwój, ale są także kluczowe w walce z pandemią koronawirusa – mówi marszałek Adam Struzik.

 

Unia Europejska finansuje w Polsce ok. 50 % inwestycji publicznych. Bez wsparcia funduszy europejskich nie byłoby połowy inwestycji realizowanych w Polsce. To skala, która pokazuje zakres interwencji – podkreślał dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu ciechanowskiego?

 

Samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, a także organizacje pozarządowe aktywnie korzystają z pomocy z Unii Europejskiej. Część projektów jest już zakończona, natomiast w wielu przypadkach wciąż trwają inwestycje i działania społeczno-edukacyjne, których odbiorcami są mieszkańcy subregionu – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

W ciechanowskim podpisanych zostało w sumie 319 umów. Wartość projektów to 765 mln zł, z czego wsparcie europejskie wyniosło ponad 496 mln zł. Najwięcej dofinansowanych działań dotyczy edukacji, przedsiębiorczości, wykluczenia społecznego czy gospodarki niskoemisyjnej.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu żyrardowskiego?

 

W subregionie żyrardowskim podpisanych zostało ponad 160 umów. Wartość projektów to 364,7 mln zł, a wsparcie z UE wyniosło ponad 233 mln zł.

 

Nasze konferencje regionalne służą podsumowaniu tego okresu programowania, mówmy też o przyszłej perspektywie, o wsparciu covidowym, a także, jak ważna jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – przywitał gości w Sochaczewie Dyrektor  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski – Najmniejszy subregion Mazowsza aktywnie korzysta z pomocy z Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwa jest realizacja inwestycji, które w innym przypadku być może zostałyby odroczone w czasie z uwagi na brak finansowania, zwłaszcza w obliczu skutków pandemii COVID-19.

 

W subregionie żyrardowskim samorządy lokalne pozyskały z funduszy europejskich 197,8 mln zł i realizują w sumie 96 projektów, a przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie w kwocie 25,8 mln zł na realizację 69 projektów.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu radomskiego?

 

Region pozyskał prawie 640 mln zł, które wsparły inwestycje proekologiczne, edukacyjne czy rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Przed nami kolejne rozdanie, w ramach którego Mazowsze regionalne może liczyć nie tylko na wsparcie w ramach programów regionalnych, ale także po raz pierwszy w ramach programu Polska Wschodnia – podkreślał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W subregionie radomskim podpisanych zostało blisko 458 umów. Wartość projektów to ponad 1 mld zł, z czego wsparcie europejskie wyniosło prawie 640 mln zł.

 

Fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu radomskiego. To efekt aktywności samorządów, instytucji naukowych, przedsiębiorców, ale też przedstawicieli sektora pozarządowego, którzy aktywnie ubiegają się o dofinansowanie z programu regionalnego  – powiedziała Monika Tchórznicka Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Przykłady projektów zrealizowanych dzięki wsparciu z UE w latach 2014-2020

 • Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – beneficjent: miasto Płońsk, wartość dofinansowania UE – 50 mln zł;
 • Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo–kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów – beneficjent: miasto Ciechanów, wartość dofinansowania UE – 33,3 mln zł;
 • Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń – beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, wartość dofinansowania UE – 11,9 mln zł;
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.– 14,6 mln zł;
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II – 12,5 mln zł;
 • Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów – 8,3 mln zł;
 • Sochaczewski Eko-bus – 6,9 mln zł;
 • Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny) – 34 mln zł;
 • Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku – etap 1 (Gmina Miasta Radomia ) – 16,2 mln zł;
 • Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu – 3,8 mln zł.

 

2,5 mld zł z UE dla Mazowsza

Samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 mld euro na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto, region Mazowiecki regionalny po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z Programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja wynosi 2,5 mld euro, do podziału na sześć regionów.

 

Priorytety rozwojowe do 2030+

Trwają konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu – Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

 

Stan danych przedstawionych w tekście na 1 września 2021 r.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-09-17
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-09-17

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content