[ic_wcag]

Aktualności

Pilawa, Sobolew i Stara Kornica ze wsparciem z UE

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Pilawie i Sobolewie oraz  odrestaurowanie zabytkowego parku dworskiego w Kobylanach to inwestycje, które już niebawem zostaną zrealizowane dzięki środkom unijnym. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały ponad 6,6 mln zł wsparcia w ramach RPO W M2014-2020.  Dziś umowy w tych sprawach podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

Termomodernizacja czterech budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie

Lepsze warunki do nauki i pracy zyskają uczniowie oraz pracownicy szkoły podstawowej w Pilawie. W ramach prac termomodernizacyjnych zostanie wymieniona instalacja grzewcza na nowe pompy ciepła. Kolejnym krokiem będzie ocieplenie budynków i wymiana nieszczelnych okien. Zastosowane zostaną również instalacje fotowoltaiczne i wymienione oświetlenie na energooszczędne. Dzięki inwestycji zmniejszą się kosztów ogrzewania i eksploatacji obiektów, a także zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do miasta i gminy Pilawa trafi na ten cel blisko 4 mln zł.

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II

Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa

Całkowita wartość projektu: 6 149 834,41 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 999 489,65 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie

W szkole podstawowej w Sobolewie wymieniona zostanie cała instalacja grzewcza, w tym również kotły. Prace obejmą montaż instalacji fotowoltaicznej, a wszystkie oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na energooszczędne oświetlenie LED. Dodatkowo, w planach jest ocieplenie ścian oraz wymiana okien. Wszystko to przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Samorząd Mazowsza przeznaczył na inwestycję ponad 1,6 mln zł z UE.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Sobolewie

Beneficjent: Gmina Sobolew

Całkowita wartość projektu: 2 881 933,12 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 660 925,51 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Odnowa zabytkowego parku oraz utworzenie Centrum Kultury i Promocji w Kobylanach

Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy gminy Stara Kornica oraz turyści zyskają malownicze miejsce sprzyjające poznawaniu kultury ziemi łosickiej. W ramach projektu odnowiony zostanie park dworski w Kobylanach, a na parterze budynku szkoły podstawowej powstanie Centrum Kultury i Promocji. Wszystko zostanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie unijne przeznaczone zostanie także na uporządkowanie i ogrodzenie terenu parku, wytyczenie ścieżek kulturowych i edukacyjnych, a także terenów rekreacyjno-sportowych. W planach jest również ocieplenie budynku szkoły, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Centrum Kultury, które tam powstanie, będzie miało do zaoferowania stałe i czasowe ekspozycje oraz ciekawą ofertę kulturalną. Będzie również odpowiedzialne za digitalizację dotychczasowych zbiorów i ich udostępnienie w Internecie.

 

Tytuł projektu:  Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach

Beneficjent: Gmina Stara Kornica

Całkowita wartość projektu: 1 701 335,99 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 999 877,49 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content