[ic_wcag]

Aktualności

Podsumowanie konferencji z cyklu „Zdrowie i rozwój Mazowsza – #eFEktUE” w Otwocku i Grodzisku Mazowieckim

Zakończyliśmy cykl konferencji regionalnych: „Zdrowie i rozwój Mazowsza – #eFEktUE”. Ostatnie tegoroczne konferencje odbyły się w Otwocku oraz w Grodzisku Mazowieckim. Podsumowaliśmy efekty wdrażania funduszy europejskich w subregionie warszawskim zachodnim oraz warszawskim wschodnim, wskazaliśmy, ile projektów udało się zrealizować, jakie obszary wsparcia dominowały, a także ile funduszy pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Niezwykle ciekawym punktem konferencji były także wystąpienia naszych beneficjentów. Ponadto uczestnicy wydarzenia zapoznali się z założeniami Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027oraz aktualizacją dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030”.

Dotychczas na Mazowszu podpisano już 5,5 tys. umów o dofinansowanie projektów w ramach programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Wkład z Unii Europejskiej wynosi już niemalże 8 mld zł.

 Jak fundusze europejskie wspierają rozwój regionu otwockiego?

Subregion warszawski-wschodni, gdzie dzisiaj gościmy pozyskał 736 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej realizując 492 projekty. – wskazała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Największe wsparcie subregion warszawski wschodni otrzymał w obszarze przejścia na gospodarkę niskoemisyjną – 316,4 mln zł, 72 projekty. Wysokie dofinansowanie przyznano także w obszarze jakości życia – 100,4 mln zł, 3 projekty oraz wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce – 68,3 mln zł, 37 projektów.

Myślę, że okres programowania 2021-2027 będzie takim okresem, gdzie będziemy mogli również z udziałem  środków unijnych kreować nowe trendy, żeby nam wszystkim po prostu lepiej się żyło – wskazała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój regionu grodziskiego?

Dla mnie najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o bycie w Unii Europejskiej to są nasze kontakty z gminami z Austrii, Francji, Litwy, nasze doświadczenia, które stamtąd czerpiemy, zmiana naszego myślenia (…) – zaznaczył Pan Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Bardzo dobrze na tle całego Mazowsza przedstawia się absorpcja środków unijnych w subregionie warszawskim zachodnim. Były tu realizowane 573 projekty na kwotę prawie 660 mln zł po dofinansowaniu z UE (…) – powiedziała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W subregionie warszawskim zachodnim najwięcej środków unijnych zostało przekazanych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej – 274,9 mln zł, 62 projekty. Znaczna sumą została wsparta również sfera rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – 70,9 mln zł, 253 projekty oraz w zakresie wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce – 58,1 mln zł,56 projektów.

Przykłady projektów zrealizowanych dzięki wsparciu UE w latach 2014-2020:

 • Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica – 96 mln zł;
 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych – 34 mln zł;
 • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt – 60 mln zł,
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiego obszaru funkcjonalnego przez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych (gm. Grodzisk Mazowiecki) – 27 mln zł;
 • Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu przez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew – 48 mln zł;
 • Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” – 19,4 mln zł.

2,5 mld zł z UE dla Mazowsza

Samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 mld euro na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto, region Mazowiecki regionalny po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z Programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja wynosi 2,5 mld euro, do podziału na sześć regionów.

Priorytety rozwojowe do 2030+

Trwają konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu – Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-10-04
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-10-04

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content