[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Hasło "Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza" na zielonym tle

Pomóż zaprojektować wsparcie w obszarze badań i rozwoju na Mazowszu!

Przed nami kolejne możliwości, które przyniesie obecność Polski w Unii Europejskiej. Jedną z nich jest finansowanie inwestycji z obszaru badań i rozwoju ze środków Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM). Dlatego zapraszamy samorządy, przedsiębiorców, instytucje naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w warsztatach organizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w lutym 2022 roku. Tylko wspólnie możemy dopasować wsparcie do potrzeb gospodarki!

Celem finansowania europejskiego jest wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności regionów. Dlatego w przyszłym programie regionalnym  na dofinansowanie będą miały szanse projekty zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa określonymi w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku”. Czym jest inteligentna specjalizacja? To obszary o największym potencjale rozwojowym wyłonione we współpracy różnych środowisk – administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.

Pomóż wybrać obszary badawcze

Zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem będzie określenie listy priorytetowych kierunków badań wspierających innowacyjność i konkurencyjność mazowieckiej gospodarki, a przez to również jakość życia mieszkańców.

Kierunki prac badawczych

Priorytetowe kierunki badawcze muszą wpisywać się w obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą:

Zachęcamy do odwiedzenia strony innowacyjni.mazovia.pl oraz zapoznania się z broszurą informacyjną na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (mazovia.pl).


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-02-11
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-02-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content