[ic_wcag]

Aktualności

Ponad 130 mln zł dla powiatu przasnyskiego na rozbudowę dróg wojewódzkich

Droga wojewódzka nr 544 przebiegająca przez Mławę, Przasnysz i Ostrołękę będzie rozbudowana. Pomogą w tym środki europejskie. Nowe odcinki to ponad 16,6 km. Całkowita wartość tej inwestycji to 69 mln zł, a dofinansowanie z UE przyznane przez zarząd województwa mazowieckiego to ponad 55,2 mln zł. Drugi projekt dotyczy rozbudowy drogi nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec. Nowy odcinek będzie miał długość ponad 17,5 km. Koszt inwestycji to przeszło 68,8 mln zł, z czego wkład z UE to 55 mln zł. Obie inwestycje zapewnią lepszy dojazd do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. W sumie ich dofinansowanie wyniesie ponad 130,4 mln zł, w tym 110,3 mln zł z UE, reszta to wsparcie z budżetu państwa. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz władze powiatu przasnyskiego.

Od lat inwestycje drogowe to najważniejszy i najbardziej kosztowny rozdział budżetu województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku władze Mazowsza przeznaczą na ten cel 384 mln zł. Bez pomocy środków unijnych inwestycje w powiecie przasnyskim nie byłyby możliwe – Ponad 130 mln zł dofinanasowania, ponad 30 km nowych dróg wojewódzkich – te liczby robią wrażenie! – podkreśla marszałek Adam Struzik. Obie planowane inwestycje mają charakter przełomowy dla tej części Mazowsza. I to zarówno w sensie komunikacyjnym – bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie dla mieszkańców północnego Mazowsza, ale też gospodarczym – firm, które korzystają z terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej i zyskają lepszy dojazd – dodaje marszałek.

Nowe kilometry dróg w powiecie przasnyskim

Dzięki funduszom europejskim powiat przasnyski rozbuduje dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 544, która przebiega przez Mławę, Przasnysz i Ostrołękę. Łącznie to ponad 16,6 km. Droga nr 544 prowadzi również do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. Nowy odcinek drogi powstanie w gminach Przasnysz oraz Czernice Borowe. Prace budowlane obejmą m.in. przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne oraz rozbiórkowe. Rozbudowywana droga połączy PSG w Sierakowie z drogą krajową nr 7 w Mławie i Ostrołęce. Ponadto zostanie wykonane odwodnienie, zainstalowane oświetlenie drogi oraz zlikwidowane zostaną miejsca kolizyjne. Wymienione zostaną przepusty drogowe, powstaną publiczne zjazdy indywidualne, skrzyżowania zostaną skanalizowane. W przedsięwzięciu przewidziano również zbudowanie ronda. Ten projekt to inwestycja w bezpieczeństwo użytkowników drogi, na co zwraca uwagę wicemarszałek Wiesław Raboszuk Nowe chodniki, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa ale i kładka dla pieszych to szansa na łatwiejsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze poruszanie się po drodze – wymienia wicemarszałek.

Wśród efektów inwestycji znalazły się m.in. lepsza komunikacja w północnej części powiatu, mniejsze koszty eksploatacji pojazdów ze względu na poprawę stanu nawierzchni, szansa na rozwój turystyki na obszarach wokół planowanych inwestycji, skrócenie czasu przejazdu dzięki poprawie stanu nawierzchni rozbudowywanej drogi.

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Całkowita wartość projektu: 69 084 101,04 zł

Kwota dofinansowania: 65 078 813,14 zł (w tym 55 267 280,83 zł z UE)

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Rozwój regionu

Dzięki dotacji z UE rozbudowana zostanie również droga wojewódzka nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadząca do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (podstrefa Chorzele). W sumie będzie to aż 17,5 km nowej drogi. Aby poszerzyć pas drogowy, zostaną wykupione dodatkowe grunty. Wśród prac zaplanowano m.in. zbudowanie 7-metrowej jezdni bitumicznej oraz drogi dojazdowej do Zaręb, wzmocnienie kruszywem poboczy drogi, odwodnienie powierzchniowe do rowów trapezowych oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na drodze zamontowane zostanie również oświetlenia.

W miejscowości Zaręby przebudowany zostanie most na rzece Płodownica, a w Krukowie most na rzece Omulew. Istniejące urządzenia melioracyjne zostaną dostosowane do wymagań nowego odcinka drogi.

Powiat przasnyski lepiej skomunikowany z innymi powiatami oraz dobry dojazd do PSG z podstrefą w Chorzelach to najważniejsze efekty planowanej inwestycji, co podkreśla Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego – W Chorzelach znajduje się infrastruktura przeładunkowa połączona z linią kolejową Szczytno – Ostrołęka. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na połączenie transportu drogowego z kolejową siecią TEN-T.

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Całkowita wartość projektu: 68 809 680,00 zł

Kwota dofinansowania: 65 369 196,00 zł ( w tym 55 047 744,00 zł z UE)

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-05-21
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-05-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content