[ic_wcag]

Aktualności

Członek Zarządu WM Elżbieta Lanc oraz Grzegorz Aleksander Banaszkiewicz wójt gminy Leszno i Małgorzata Borowa skarbnik gminy Leszno z pamiątkowym czekiem

Ponad 3 mln zł z UE na renowację drewnianego kościoła w Skułach oraz termomodernizację w gminie Leszno i w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym

Dzięki funduszom europejskim zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków zespołu sportowo-rekreacyjnego oraz urzędu gminy w Lesznie, a także siedziba Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. Środki unijne pomogą także w renowacji kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skułach w gminie Żabia Wola. Na realizację projektów samorząd województwa przeznaczy łącznie ponad 3 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisała członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Beneficjenci.

Zabytkowy drewniany kościół w Skułach (gmina Żabia Wola) odzyska dawny blask

Realizacja projektu będzie polegała na renowacji budowlano-konserwatorskiej drewnianego kościoła z jedyną tego rodzaju na Mazowszu polichromią kościelną. Remont dachu pozwoli na właściwe zabezpieczenie unikalnych płócien malarskich. W dzwonnicy powstaną nowe, betonowe schody. Wokół kościoła położona zostanie nawierzchnia z kostki granitowej.

 

Tytuł projektu: Renowacja kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra I Pawła oraz dzwonnicy w Skułach, jako przykład ochrony dziedzictwa kulturowego na Mazowszu

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Całkowita wartość projektu: 1 535 180,17 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 999 507,10 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

 

Termomodernizacja budynku Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie

Inwestycja zakłada wymianę grzejników na nowe, wyposażone w zawory termostatyczne. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i fundamentowe oraz stropy pod strychem i nad wejściem głównym, wymienione zostaną okna i drzwi. Zaplanowano także czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Na dachu budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne typu LED.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja  budynk u Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie

Beneficjent: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 836 150,51 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 469 882,55 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego i budynku Urzędu Gminy w Lesznie

Kompleksową termomodernizację połączoną z wymianą ogrzewania przejdą w dwa budynki użyteczności publicznej w gminie Leszno. W budynku Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego zostanie zainstalowana gazowa pompa ciepła. Wymienione zostaną grzejniki i podgrzewacze elektryczne. W całym budynku zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, podłogi i strop nad ostatnią kondygnacją. Wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. W planach jest także budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Ocieplony zostanie także dach hali sportowej.

Termomodernizacja budynku urzędu gminy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu. W ramach inwestycji wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. W planach jest także przebudowa wiatrołapu.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno

Beneficjent: Mazowieckie Gmina Leszno

Całkowita wartość projektu: 2 857 853,51 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 858 766,52 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content