[ic_wcag]

Aktualności

Ewa Janina Orzełowska i Elżbieta Lanc Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz władze miasta Węgrów z czekiem pamiątkowym

PONAD 6 MLN ZŁ Z UE NA REWITALIZACJĘ DAWNEGO BROWARU PRZYKLASZTORNEGO I PARKU W WĘGROWIE

Zabytkowe budynki dawnego Browaru i Manufaktury wraz z parkiem miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie zostaną zrewitalizowane. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego miasto otrzyma na ten cel ponad 6 mln zł wsparcia z RPO WM 2014-2020. Blisko 5 mln zł z tej puli to fundusze europejskie, a ponad 1 mln zł stanowią środki z budżetu państwa. Dziś umowę w tej sprawie podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz Węgrowa Paweł Marchela i z-ca burmistrza – Halina Ulińska.

Odnowa dawnego Browaru i Manufaktury

Miasto Węgrów przeprowadzi prace remontowo-konserwatorskie wraz z termomodernizacją budynków Browaru i Manufaktury, zlokalizowanych na zapleczu budynku Klasztoru Reformatów. Obiekty zyskają nowy wygląd i funkcje. Przestrzeń będzie dostępna dla instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Będzie to idealne miejsce do organizacji zajęć, warsztatów i wielu innych wydarzeń dla mieszkańców. Ponadto, w odrestaurowanych budynkach organizowane będą cykliczne jarmarki promujące regionalne produkty i tradycyjne potrawy. W przestrzeni powstaną również lokale handlowo-usługowe. Całość zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rewitalizacja parku

Zmiany czekają też park im. Armii Krajowej. Ten 3,5-hektarowy teren zieleni, zajmujący część dawnego ogrodu klasztornego, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej odzyska swój dawny blask. W planach jest odnowa stawu, budowa fontanny oraz instalacja oświetlenia parku. Powstaną tam także boisko ze sztuczną nawierzchnią, skatepark, plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa. W odnowionym parku znajdzie się również amfiteatr, w którym będą odbywać się imprezy plenerowe. Aby łatwiej i wygodniej dotrzeć do parku, miasto wyremontuje okoliczne ulice Kościuszki, Parkową i Kowalskiej. Dzięki rewitalizacji mieszkańcy Węgrowa i okolic zyskają atrakcyjną przestrzeń kulturalno-rekreacyjną sprzyjającą integracji społecznej i zachęcającą do aktywnego spędzania wolnego czasu. Powstaną również nowe miejsca pracy, co wpłynie pozytywnie na lokalny rynek.

Tytuł projektu: Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności

Beneficjent: Miasto Węgrów

Całkowita wartość projektu: 9 767 507,37 zł

Dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 999 997,84 zł

Budżet państwa:1 018 193,18 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content