[ic_wcag]

Aktualności

Powiat szydłowiecki stawia na OZE, pomogą Fundusze Europejskie

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu czekają spore zmiany. Już niebawem, dzięki wsparciu z UE, jeden z budynków na terenie kampusu szkolnego przejdzie termomodernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 1,2 mln zł dofinansowania w  ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz władze powiatu szydłowieckiego.

 

Każda złotówka  z funduszy europejskich pomaga budżetom mazowieckich samorządów. Projekty z zakresu termomodernizacji to duże oszczędności z tytułu utrzymania budynków. Oszczędności będzie można przeznaczyć na inne cele służące powiatowi szydłowieckiemu – powiedział wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

To bardzo potrzebna inwestycja. Budynek pełni funkcje kulturalno-rekreacyjne, jednak obecnie wykorzystywany okazjonalnie z uwagi na zły stan techniczny. Fundamenty wymagają wzmocnienia i ocieplenia. Konieczne jest też docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana dachu.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji zarówno ścian, podłóg, dachu oraz wentylacji grawitacyjnej. Oprócz tego, aby ograniczyć straty ciepła wymieniona zostanie stolarka okienna i  drzwiowa. Zmodernizowany będzie także system grzewczy oraz oświetlenie. Ponadto zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Realizacja projektu ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery więc poprawi się jakość powietrza w powiecie. Zwiększy się również efektywność energetyczna remontowanego budynku.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Całkowita wartość projektu: 1 878 975,73 zł

Kwota dofinansowania: 1 221 298,04 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-11-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-11-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content