[ic_wcag]

Aktualności

Pożyczki unijne dla mazowieckich przedsiębiorców

Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje, ale również preferencyjne pożyczki. Dzięki pieniądzom z pożyczki unijnej, mazowieckie firmy mogą rozwijać swoje działalności, wdrażać innowacje, zwiększać sprzedaż swoich produktów. To także wsparcie, które pomaga przedsiębiorcom przetrwać pandemię COVID-19. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Pożyczka na biznes

W ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki np. na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie przekazywane jest przez pośredników finansowych na podstawie umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:  https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pr-mazowieckie-42/,

Pożyczka mała i duża

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej – od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych lub pożyczki dużej – od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pozyczka-na-innowacje-w-msp/

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

Firmy z województwa mazowieckiego, które w swojej działalności gospodarczej odczuli skutki pandemii COVID-19, mogą liczyć na wsparcie. W ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej przedsiębiorcy mogą uzyskać na bardzo korzystnych warunkach pożyczkę w wysokości maksymalnie 500 tys. zł. Mogą również ubiegać się o odroczenie jej spłaty. Okres karencji może wynieść nawet 12 miesięcy, a okres spłaty do 5 lat.

Dzięki pieniądzom z pożyczki można sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorstwa, spłatę zobowiązań handlowych czy pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury. A to nie wszystko. W katalogu wydatków znalazły się również te niezbędne do zapewnienia ciągłości działania MŚP, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r., bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu (pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej).

 

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pozyczka-na-innowacje-w-msp/

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-04-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-04-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content