[ic_wcag]

Aktualności

Projekty z zakresu efektywności energetycznej i OZE dla województwa mazowieckiego

Ministerstwo Funduszy  i Polityki  Regionalnej wciąż pracuje nad zasadami aplikowania o środki z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Jednym z takich działań jest zbadanie mazowieckiego rynku w obszarze efektywności energetycznej. W tym celu przygotowana została ankieta, skierowana do samorządów, która przybliży ile jednostek samorządu terytorialnego w naszym województwie jest zainteresowanych projektami z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, bo to realny wpływ na rozwój naszego regionu.

Ankieta zawiera kilka prostych pytań i wypełnienie jej zajmie nie więcej niż 15 minut.  Znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/808508/projekty-z-zakresu-efektywnosci-energetycznej-i-oze-dla-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Pomocny głos

Gorąco zachęcamy wszystkie samorządy do przekazania swojego stanowiska. Dane zebrane w ramach badania, w tym dane dotyczące liczby respondentów są niezbędne do właściwej realizacji procesu przygotowania zasad dotyczących aplikowania o środki z FE (w przypadku projektów hybrydowych), które będą maksymalnie odpowiadały potrzebom mieszkańców. Prosimy o wypełnienie ankiety do 10 października 2022 roku.

Celem badania rynku jest zdiagnozowanie, ile jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu jest zainteresowanych projektami z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Obecnie przygotowywane są zasady dotyczące aplikowania o środki z Funduszy Europejskich w  perspektywie finansowej na lata 2021-2027, w której projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) będą mogły otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich (FE) na preferencyjnych zasadach.

Zgodnie z  podpisanym w dniu 14 września 2022 r. Kontraktem Programowym dla Województwa Mazowieckiego na rzecz realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, projekty hybrydowe realizowane w formule PPP będą mogły dotyczyć:

 • poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych,
 • kontroli jakości powietrza,
 • wsparcia mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim,
 • kompleksowego monitoringu energii,
 • budowa i rozbudowa instalacji/jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną.

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-10-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-10-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content