[ic_wcag]

Aktualności

Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Gminie Skórzec przejdzie termomodernizację

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Skórzec. Już wkrótce budynek przychodni przejdzie remont. Celem jest poprawa efektywności energetycznej. Inwestycja zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu funduszy europejskich z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu  przeznaczono ponad 454 tys. zł z UE. Dziś umowę o dofinansowanie podpisały członkinie zarządu Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz przedstawiciele gminy Skórzec. 

Oczekiwane efekty inwestycji

Pozytywne skutki realizacji projektu odczują wszyscy mieszkańcy gminy. Będzie to np. zmniejszenie kosztów ogrzewania, obniżenie energochłonności budynku, a także poprawa  powietrza w regionie. Niewątpliwie poprawi się komfort pacjentów oraz  zatrudnionych pracowników. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii będzie generował oszczędności w budżecie.

Przychodnia w gminie Skórzec prowadzi działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Budynek wymaga remontu i dzięki funduszom europejskim uda się przeprowadzić następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Wnioskodawca dostosuje również istniejącą kotłownię do spalania płynnego gazu ziemnego LNG. W całym budynku wymienione zostanie oświetlenie na energooszczędne typu LED – w sumie będą to aż 183 punkty. A na potrzeby własne przychodni zainstalowane będą  panele fotowoltaiczne.

Inwestycja będzie finansowana ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej w Gminie Skórzec

Beneficjent: Gmina Skórzec

Całkowita wartość projektu: 771 880,47 zł

Kwota dofinansowania: 454 368,96 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-07-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-07-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content