[ic_wcag]

Aktualności

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku przyjęta

Mamy dobrą wiadomość. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS). Celem Strategii jest osiągnięcie do roku 2030 pozycji jednego z liderów innowacyjności w Europie Środkowej i Wschodniej.

Cele strategiczne Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza to:

 • Zwiększanie aktywności innowacyjnej na Mazowszu,
 • Silne i efektywnie działające łańcuchy wartości łączące przedsiębiorstwa,
 • Efektywny ekosystem tworzenia i wspierania innowacji,
 • Wzrost umiędzynarodowienia mazowieckiego ekosystemu innowacji.

 

Inteligentne specjalizacje

 

Integralnym elementem strategii pozostaje inteligentna specjalizacja. Warto podkreślić, że województwo mazowieckie stawia na zintegrowane podejście do współpracy gospodarczej, np. pobudzania aktywności gospodarczej, podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

 

Podobnie jak w poprzedniej RIS, inteligentna specjalizacja Mazowsza opiera się na czterech interdyscyplinarnych obszarach tematycznych, w oparciu o które realizowany jest proces przedsiębiorczego odkrywania. Działania powinny prowadzić do identyfikacji wyzwań i tworzyć narzędzia wsparcia.

 

Aby wdrożyć obszary inteligentnej specjalizacji, potrzebne były konsultacje z udziałem m.in. przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Wypracowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza to:

 • bezpieczna żywność (BEZY),
 • inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze (INSPI),
 • nowoczesny ekosystem biznesowy (NEKO),
 • wysoka jakość życia (WOJAŻ).

Strategia jest dostępna pod linkiem: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ris-mazovia/dokumenty/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-do-2030-roku.html

 


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-03-29
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-03-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content