[ic_wcag]

Aktualności

Gospodarze wizyty studyjnej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i uczestnicy projektu Erasmus+ z Polski, Hiszpanii, Albanii, Libanu, Włoch i Ukrainy

Rozmawiamy o roli Unii Europejskiej ze studentami zagranicznych uczelni

Unia Europejska wspiera rozwój Mazowsza już od 19 lat, a z efektów dofinansowanych inwestycji korzystamy wszyscy, niezależnie od płci, wieku, doświadczenia, czy poglądów. To jest właśnie #FEnomenUE. I o tym rozmawialiśmy z uczestnikami projektu „Inside&Outside the EU” podczas wizyty studyjnej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. W projekcie finansowanym z programu Erasmus+ wzięli udział  studenci z Polski, Hiszpanii, Albanii, Libanu, Włoch oraz Ukrainy. Wizytę zorganizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Agencją Rozwoju Mazowsza.

Początek lipca był okazją do podzielenia doświadczeniami z realizacji programu regionalnego dla Mazowsza oraz prezentacji efektów unijnego wsparcia.  W tym roku minęło 20 lat od referendum akcesyjnego podczas którego wspólnie zdecydowaliśmy o dołączeniu do europejskiej Wspólnoty. Dzięki temu już od 19 lat korzystamy z efektów inwestycji, które poprawiają jakość życia mieszkańców oraz wspierają rozwój gospodarczy.

Dzięki pomocy finansowej z Unii Europejskiej wspieramy zrównoważony rozwój regionu. Poprzez dofinansowanie tysięcy inwestycji społeczno-gospodarczych staramy się wzmacniać zarówno słabiej rozwiniętą część Mazowsza, jak i lepiej rozwinięty obszar warszawski stołeczny – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

#FEnomenUE – Wszyscy korzystamy

Mieszkańcy mogą korzystać z nowych lub zmodernizowanych dzięki funduszom europejskim dróg, ścieżek rowerowych, parkingów Parkuj i Jedź, niskoemisyjnych autobusów, nowoczesnych pociągów, czy lotniska w Modlinie obsługującego ponad 3 miliony pasażerów rocznie. Efekty unijnej pomocy to także szpitale doposażone w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, zmodernizowane muzea, teatry, ośrodki kultury, biblioteki, lepiej wyposażone szkoły i przedszkola, ale też nowoczesne ośrodki badawczo-naukowe.

Na przestrzeni lat wsparcie objęło również powstawanie i rozwój przedsiębiorstw, rozwój rynku pracy, a także szereg działań społeczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, czy mieszkańców borykających się z niepełnosprawnościami. Ostatni czas w szczególny sposób pokazały jak wielką wartością jest bycie częścią wspólnoty europejskiej, dzięki której korzystaliśmy z uruchomionych w nadzwyczajnym trybie środków na doposażenie szpitali i zespołów ratownictwa medycznego, szkół, a także przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Członkostwo w Unii Europejskiej to jednak nie tylko korzyści finansowe, to również wspieranie wspólnych wartości takich jak wolność, poszanowanie praw i godności człowieka, równość, demokracja, czy praworządność, co jest szczególnie ważne w tak nieprzewidywalnych czasach których żyjemy  – podkreślił Dyrektor MJWPU.

Film wyprodukowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z okazji 18. rocznicy członkostwa Polski
w Unii Europejskiej

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

 

Gdzie szukać informacji?

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-07-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-07-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content