[ic_wcag]

Aktualności

Rozwój ekonomii społecznej – prosty język w konkursie MJWPU

Czy możemy napisać dokumentację konkursową prostym językiem? Jak najbardziej. Uprościliśmy język dokumentacji konkursu Funduszy Europejskich (działanie 9.3 RPO WM). Konkurs dotyczy kompleksowego wsparcia usług ekonomii społecznej.

Prosty język w regulaminie

Jeśli zmierzasz  ubiegać się o środki w tym konkursie, możesz liczyć na prostszy język w regulaminie konkursu. Wprowadzone zmiany sprawiają, że dokument jest łatwiejszy w odbiorze i bardziej zrozumiały.

W pracy nad prostym językiem w dokumentacji wzięli udział liderzy prostego języka z MJWPU w ramach inicjatywy „Prosto i kropka”, której celem jest upraszczanie języka Funduszy Europejskich. Od marca 2019 r. MJWPU jest sygnatariuszem „Deklaracji na rzecz upraszczania języka”. Jest to działanie, które zainicjowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).Porozumienie skupia obecnie 35 urzędów i instytucji, które chcą upraszczać swoją komunikację, wymieniać się wiedzą, promować zasady prostego języka, a także doskonalić kompetencje językowe swoich pracowników.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz podmioty świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Kliknij w odpowiedni link

9.3 Rozwój ekonomii społecznej (RPO Mazowieckiego), RPO Mazowieckiego

9.3 Rozwój ekonomii społecznej – RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-10-29
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-10-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content