[ic_wcag]

Aktualności

Ruszył nabór wniosków na mobilność miejską na Mazowszu

Ruszył nabór wniosków na mobilność miejską na Mazowszu

Beneficjenci z regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR) mogą już składać wnioski na projekty poprawiające mobilność miejską i transport publiczny w regionie. Inicjatywy mogą obejmować budowę nowych przystanków, modernizację istniejącej infrastruktury oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, które usprawnią poruszanie się po mieście. Budżet konkursu wynosi ponad 61 mln zł, a środki pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wnioski można składać elektronicznie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego.

Na jakie działania w ramach mobilności miejskiej można uzyskać dofinansowanie?

 • Budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej wraz z wyposażeniem;
 • Infrastruktury niezbędnej dla eksploatacji, utrzymania i obsługi taboru transportu publicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami, budowa i przebudowa węzłów przesiadkowych, w tym obiektów P&R;
 • Systemów cyfrowych dla transportu publicznego i bezemisyjnej mobilności, w tym szczególnie w zakresie integracji taryfowej i wdrożenia koncepcji „Mobilność jako usługa” (MaaS).

Działania takie jak nasadzenia drzew, instalacja zielonej infrastruktury czy wymiana oświetlenia ulicznego będą wspierane tylko jako część większego projektu.

Obiekty P&R (Park and Ride) będą wspierane tylko, jeśli są zlokalizowane z dala od centrów miast i zintegrowane z transportem publicznym. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców wsparcie dla tych obiektów będzie możliwe, jeśli są poza obszarem śródmieścia określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Interwencja w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej będzie możliwa:

 • W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz ich okolicach, jeśli mają przyjęty Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) lub inny dokument planowania transportu miejskiego z zobowiązaniem, że SUMP zostanie przyjęty do 31 grudnia 2025 r.
 • W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, jeśli mają odpowiedni dokument planowania transportu miejskiego (np. strategię IIT lub strategię rozwoju ponadlokalnego), przy czym preferowany będzie SUMP.

Region Mazowiecki regionalny (RMR)

Przypominamy, że Region Mazowiecki regionalny, to powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, żuromiński, zwoleński, żyrardowski.

Czas trwania naborów

Konkurs trwa od 21 maja do 28 czerwca 2024 r.

Beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, natomiast partnerem wnioskodawca może być w dowolnej liczbie projektów

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie konkursu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-05-23
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-05-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content