[ic_wcag]

Aktualności

Flaga Unii Europejskiej oraz tekst: Spójność w Europie do 2050 r. - Raport o roli Polityki Spójności w rozwoju państw i regionów Unii Europejskiej

Spójność Europy do 2050 roku – zapraszamy do lektury raportu Komisji Europejskiej

Transformacja ekologiczna i cyfrowa to główne kierunki rozwoju Europy w kolejnych latach. Jak bardzo Polityka Spójności wpłynęła na państwa i regiony Unii Europejskiej? W jaki sposób ograniczać nierówności rozwojowe? Tego dotyczy najnowszy raport pt. „Spójność w Europie do 2050 r.” przygotowany przez Komisję Europejską. Zapraszamy do lektury! Zachęcamy jednocześnie do słuchania dyskusji organizowanych podczas 8. Forum Spójności w dniach 17-18 marca 2022 roku. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na profilu „EUinmyRegion”.

Członkostwo w Unii Europejskiej to wspólnota wartości, łatwiejszy dostęp do pracy, nauki i handlu w innych państwach, ale również ogromne wsparcie w finansowaniu inwestycji publicznych i prywatnych. Wystarczy wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich lat udział inwestycji dofinansowanych ze środków Polityki Spójności wśród wszystkich inwestycji publicznych w regionach słabiej rozwiniętych wzrósł z 34 % do 51% (w unijnej perspektywie 2014-2020 w porównaniu z okresem 2007-2013).

W jakim kierunku zmierza Unia Europejska?

W kolejnych latach siłą napędową gospodarek europejskich będą:

  • Transformacja ekologiczna – Unia Europejska zmierza w kierunku dbałości o środowisko i ograniczania zmian klimatycznych, w tym osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Takie działania wpisują się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu rozwój gospodarczy w oparciu o efektywne wykorzystanie zasobów. Przemiany ekologiczne będą miały znaczny wpływ na rozwój gospodarek oraz zwiększenie zatrudnienia w wielu obszarach, m.in.: odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego, recyklingu, czy na projektowania.
  • Transformacja cyfrowa – Europa stawia na zwiększenie dostępu do wiedzy, informacji i współpracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Cały czas potrzebne są inwestycje w informatyzację i usługi elektroniczne w urzędach, szpitalach, szkołach czy biznesie. Konieczne jest także zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców oraz kształcenia kompetencji cyfrowych, aby ograniczyć ryzyko wykluczenia.

Wyzwania przed Polityką Spójności

Transformacja ekologiczna i cyfrowa może również przyczynić się to pogłębienia nierówności w Europie, dlatego konieczne będzie wsparcie obszarów których to ryzyko najbardziej dotyczy. W kolejnym okresie część regionów otrzyma finansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (w Polsce z takiej pomocy skorzysta m.in. Śląsk). Wyzwaniem w najbliższych latach będzie również starzenie się społeczeństwa, które w znacznym stopniu wpłynie na rynek pracy, sektor zdrowotny, a także tereny wiejskie.

Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że musimy skupić się na zwiększeniu odporności i zdolności do reagowania na niespodziewane wstrząsy. Dzięki natychmiastowej reakcji Unii Europejskiej dofinansowano szpitale, szkoły, przedsiębiorstwa, a następnie uruchomiono środki z mechanizmu REACT-EU.

Rozwój Europy to także konieczność wzmacniania powiązań między miastem a wsią, zwiększania roli małych ośrodków miejskich, jak również współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Duży nacisk należy położyć na kształcenie, wykorzystanie innowacji, tworzenie perspektyw gospodarczych dla słabiej rozwiniętych regionów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Spójność w Europie do 2050 r.”

Dowiedz się więcej!

Zapraszamy do wysłuchania debat zaplanowanych podczas 8. Forum Spójności organizowanego przez Komisję Europejską. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 marca, a transmisja na żywo dostępna będzie na profilu „EUinmyRegion”. Szczegółowe informacje o forum dostępne są na stronie: 8th Cohesion Forum | Teamwork (tw.events).


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-02-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-02-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content