[ic_wcag]

Aktualności

Spotkanie informacyjne w Radomiu pt. „Środki z Funduszy Unijnych dla przedsiębiorców w nowej perspektywie 2021-2027”

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne  pt. „Środki z Funduszy Unijnych dla przedsiębiorców w nowej perspektywie 2021-2027”.

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z możliwościami aplikowania o środki unijne na rozwój przedsiębiorstw w perspektywie 2021-2027.

 

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do przedsiębiorców.

 

Termin i miejsce realizacji

25 kwiecień 2023 roku (w godzinach 11.00 – 13.30)

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

Kościuszki 5a, III p., Sala konferencyjna (parter)

26 – 610 Radom

 

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_radom@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Radomiu.

 

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 542 27 13.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

Ul. Kościuszki 5A, III piętro, pok. 307

26-610 Radom

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 13, 22 542 24 71

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem przesłanych danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (03-719) ul. Jagiellońska 26.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) administratora danych: iod@mazovia.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania informacji e-mailowej, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych. Dane przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit .e), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem mazowieckiej sieci PIFE oraz przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwia otrzymanie informacji zwrotnej.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-04-14
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-04-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content