[ic_wcag]

Aktualności

Spotkanie informacyjne w Siedlcach : „Możliwości dofinansowania projektów dla potencjalnych beneficjentów – aktualne nabory w 2020 r.”

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest zapoznanie osób zainteresowanych z zagadnieniami dotyczącymi możliwościami wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na temat aktualnych naborów dla potencjalnych beneficjentów.

Spotkanie odbędzie się 09 marca 2020 roku od 12:15 do 15:00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, w sali konferencyjnej. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach (ul. Wiszniewskiego 4) do 06 marca  do 12:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych możliwościami wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz potencjalnych Beneficjentów  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych.

Program spotkania

12:15 –  12:30 Rejestracja uczestników
12:30 – 14:30 Ogólne informacje o Funduszach Europejskich
Możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Możliwości dofinansowania w ramach Krajowych Programów Operacyjnych –aktualne nabory
Dobre praktyki RPO WM 2014-2020
Informacje dotyczące świadczonych usług PIFE

14:30 – 15:00 Konsultacje indywidualne

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

Wiszniewskiego 4
08-110 Siedlce
tel. 22 542 27 12
e-mail punkt_siedlce@mazowia.eu

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-02-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-02-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content