[ic_wcag]

Aktualności

Hasło "Fundusze Europejskie dla Mazowsza, Sprawdź aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie" a w tle kalendarz i długopis

Sprawdź aktualny harmonogram naborów wniosków o Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Trwają nabory wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej na wsparcie doradcze dla mazowieckich samorządów, rozwój sektora ekonomii społecznej, a także aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Jeszcze w tym roku udostępnione zostaną kolejne możliwości finansowania projektów samorządów, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, czy na przykład organizacji pozarządowych. Wszystko to dzięki 9,5 mld złotych unijnego wsparcia na rzecz rozwoju regionu z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem naborów wniosków dostępnym na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Fundusze Europejskie na lata 2021-2027”.

 

Aktualne konkursy o Fundusze Europejskie

 

Już teraz można ubiegać się o dofinansowanie z kilku obszarów w ramach naborów wniosków prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (WUP):

 

 • wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w regionie warszawskim stołecznym (subregiony Warszawa oraz warszawski-zachodni i warszawski-wschodni) – MJWPU przyjmuje wnioski do 12 lipca. Nabór realizowany jest w ramach Działania 8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej (numer naboru FEMA.08.02-IP.01-001/23);
 • wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej na obszarze mazowieckim regionalnym (subregiony: radomski, płocki, ostrołęcki, ciechanowski, siedlecki oraz żyrardowski) – MJWPU przyjmuje wnioski do 12 lipca. Nabór wniosków realizowany jest w ramach Działania 8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej (numer naboru FEMA.08.02-IP.01-002/23);
 • wsparcia doradczego dla samorządów – MJWPU przyjmuje wnioski do 29 września. Nabór realizowany jest w ramach Działania 3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (numer naboru FEMA.09.03-IP.01-003/23);
 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych prowadzonej przez powiatowe urzędy pracy z obszaru mazowieckiego regionalnego – WUP przyjmuje wnioski do 30 czerwca. Nabór prowadzony jest w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (numer naboru: FEMA.06.01-IP.02-001/23);
 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych prowadzonej przez powiatowe urzędy pracy z regionu warszawskiego stołecznego – WUP przyjmuje wnioski do 30 czerwca. Nabór realizowany jest w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (numer naboru: FEMA.06.01-IP.02-002/23).

 

Kolejne możliwości jeszcze w tym roku

 

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi naborami wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinasowanie należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/ w odpowiedzi na ogłoszenia o konkretnych naborach. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu dostępne są w zakładce „Instrukcja użytkownika”.

 

Masz pytania?

 

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:
801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu
w zakładce Punkty informacyjne.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza już 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM) z budżetem wynoszącym 9,5 mld zł.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

 

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-06-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-06-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content