[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice widać napis Sprawdź aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie

Sprawdź aktualny harmonogram naborów wniosków

Pierwsze konkursy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zostały już ogłoszone i zakończone. Nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. Kolejne możliwości dostępne będą już od 30 czerwca. Unia Europejska motywuje do zmian, a to wszystko dla poprawy życia mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem naborów wniosków dostępnym na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Fundusze Europejskie na lata 2021-2027”.

Fundusze Europejskie łączą

Możliwości, jakie dają środki europejskie dostrzegają mazowieckie samorządy, przedsiębiorcy, instytucje kultury, uczelnie i instytuty badawcze, placówki medyczne, a także organizacje pozarządowe.  Z efektów zrealizowanych projektów korzystają wszyscy. W obowiązującym harmonogramie wniosków kolejne konkursy zostaną ogłoszone już 30 czerwca 2023. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

 • Wsparcie efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych(Działanie 2.1 Efektywność energetyczna);
 • Wsparcie bezrobotnych kobiet i dostęp do równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (Działanie 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet);
 • Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących (Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów);
 • Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych (Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów).

Gdzie szukać informacji?

Harmonogram naborów wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na tej stronie

Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-06-29
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-06-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content