[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Fundusze europejskie na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Nabór wniosków trwa do 14 maja 2024 r. W tle zdjęcie kolorowych kamienic.

Startuje konkurs na rewitalizacje obszarów zdegradowanych

Już od 4 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Dofinansowanie umożliwi m.in. renowację istniejącej zabudowy na cele społeczne, edukacyjne czy kulturowe, modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także zagospodarowanie przestrzeni publicznych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 100 mln zł, w tym ponad 84 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 16 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Nabór wniosków trwa do 14 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Konkurs odbywa się w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektów: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Uczelnie wyższe
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej
 • Lokalne Grupy Działania
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • TBS
 • Organizacje pozarządowe
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Instytucje kultury
 • Instytucje rynku pracy
 • Podmioty ekonomii społecznej

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Konkurs na działania rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych to szansa dla beneficjentów na stworzenie miejsc o funkcjach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, integrujących lokalną społeczności, a także na poprawę estetyki otoczenia – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie udzielane będzie na projekty z zakresu:

 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (szczególnie z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań energooszczędnych);
 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (jako element szerszego działania rewitalizacyjnego);
 • uporządkowania, zagospodarowania oraz przywracania funkcji społecznych przestrzeni publicznych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą  (wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, będący uzupełnieniem szerszego projektu).

 

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 100 mln zł, w tym ponad 84 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 16 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego.

 

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.01-IP.01-023/24

 

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 04.04.2024 r. do 14.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

 

Szczegóły znajdują się na stronie:

https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/9-1-rewitalizacja-miast-typ-projektu-rewitalizacja-obszarow-zdegradowanych-dla-programu-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-nr-fema-09-01-ip-01-023-24/

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-04
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-04

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content