[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Fundusze europejskie na rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej. Nabór wniosków trwa do 21 kwietnia 2024 r. W tle zdjęcie rowerzysty.

Startuje konkurs na rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej

Już od 12 marca jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu infrastruktury rowerowej i pieszej. Wspierane będą projekty realizowane wyłącznie na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego (RMR). Dofinansowanie umożliwi m.in. rozwój ścieżek rowerowych, parkingów, utworzenie przechowalni rowerów, łączników rowerowych przy ślepych ulicach, kładek, pasów ruchu dla rowerów na jezdniach, a także sygnalizacji dla rowerzystów czy wind i wyciągów rowerowych. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 220 mln zł. Nabór wniosków trwa do 21 kwietnia 2024 roku. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działanie 3.1 Mobilność miejska, typ projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego (JST). W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Niskoemisyjny transport stanowi jeden z głównych filarów dbałości o klimat. Fundusze europejskie wspierają wszystkie inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy klimatu, jak zapewnienie nowoczesnej infrastruktury rowerowej i pieszej, co w efekcie wpływa pozytywnie na komfort życia mieszkańców Mazowsza – podkreśla Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

 Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wspierane będą projekty z zakresu infrastruktury niezbędnej do korzystania z form indywidualnej mobilności aktywnej. Będą to m.in.:

 • ścieżki rowerowe, parkingi, ogólnodostępne punkty serwisowe;
 • przechowalnie rowerów, stojaki rowerowe;
 • łączniki rowerowe przy ślepych ulicach, kładki, tunele;
 • wydzielone drogi rowerowe poza jezdnią, pasy ruchu dla rowerów na jezdni;
 • kontrapasy, śluzy rowerowe w jezdni na skrzyżowaniach;
 • sygnalizacja dla rowerzystów, windy i wyciągi rowerowe.

 

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona dla regionu mazowieckiego regionalnego wynosi ponad 220 mln zł.

 

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 12.03.2024 r. do 21.04.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

 

Szczegóły znajdują się na stronie:

3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

 

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-03-12
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-03-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content