[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Fundusze europejskie na wsparcie edukacji przedszkolnej. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2024 r. Obok zdjęcie przedstawiające dziewczynkę z dłońmi pomalowanymi farbami w kolorowe, uśmiechnięte buzie.

Startuje konkurs na rzecz wsparcia edukacji przedszkolnej

Fundusze Europejskie umożliwią realizację działań podnoszących jakość edukacji przedszkolnej. Dofinansowanie pozwoli m.in. na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami, a także poszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz wspierające ich rozwój psychofizyczny. Kwota przeznaczona na te działania dla regionu warszawskiego stołecznego oraz regionu mazowieckiego regionalnego wynosi łącznie ponad 20,4 mln zł, w tym ponad 18,8 mln zł z Unii Europejskiej. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2024 roku. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 7.1 Edukacja przedszkolna dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcą musi być organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego. W naborze mogą wziąć udział poniższe podmioty:

 • instytucje nauki i edukacji,
 • administracja publiczna,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwe do zrealizowania będą poniższe działania:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE);
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze SPE oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku ze SPE udział w wychowaniu przedszkolnym;
 • rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz rozwijające uzdolnienia, wspierające rozwój psychofizyczny, w tym w szczególności dzieci ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością;
 • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, niepedagogicznej oraz zarządzającej, w tym doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego, w szczególności do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w zakresie współpracy z rodzicami;
 • eliminowanie barier architektonicznych w budynkach wychowania przedszkolnego oraz dostosowaniu infrastrukturalnym tych placówek do potrzeb dzieci ze SPE (jako uzupełniający element projektu).

 

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona dla regionu mazowieckiego regionalnego kwota ta wynosi ponad 17,7 mln zł, w tym ponad 16,7 mln zł z Unii Europejskiej. Z kolei dla regionu warszawskiego stołecznego wynosi ponad 2,6 mln zł, w tym ponad 2 mln zł z Unii Europejskiej.

 

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 29.02.2024 r. do 05.04.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

 

Szczegóły znajdują się na stronach:

Region warszawski stołeczny (nr konkursu: FEMA.07.01-IP.01-027/24)

Region mazowiecki regionalny (nr konkursu: FEMA.07.01-IP.01-028/24) 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

 

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-02-29
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-02-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content