[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Wsparcie na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków trwa do 22 maja 2024 r. W tle zdjęcie mikroskopu.

Startuje konkurs na wsparcie projektów B+R

Już od 12 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe, prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorstwa lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub też we współpracy z organizacją badawczą. Kwota przeznaczona na te działania wynosi 42,9 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 22 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (RWS) oraz mazowieckiego regionalnego (RMR). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej mamy szansę rozwijać potencjał naukowo-badawczy Mazowsza. Realizacja tego typu projektów pozwala na wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć nauki w praktyce – podkreśliła Pani Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą. Prace badawczo-rozwojowe ujęte w projekcie mogą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Zaplanowane w projekcie prace B+R powinny prowadzić do wdrożenia wyników do działalności gospodarczej (pod warunkiem uzyskania rezultatów prac, które posiadają potencjał do wdrożenia). Kwota przeznaczona na te działania wynosi 42,9 mln zł.

 

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 12.04.2024 r. do 22.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-12
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content