[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Wsparcie jednostek straży pożarnej. Konkurs potrwa od 31 marca do 10 maja. Obok zdjęcie strażaka na tle wozu strażackiego.

Startuje konkurs na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek straży pożarnej

Już od 31 marca jednostki samorządu terytorialnego oraz ochotnicze straże pożarne będą mogły ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej. Fundusze będą mogły zostać wykorzystane na zakup nowego, średniego lub ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Kwota przeznaczona na te działania wynosi blisko 80 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

 

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Celem konkursu jest dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział podmioty administracji publicznej oraz służby publiczne. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak gminy i miasta oraz Ochotnicze Straże Pożarne (OSP). Wsparcie mają szansę otrzymać projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

 

Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postepowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny obszar działań Unii Europejskiej. W ramach tego konkursu jednostki straży pożarnej mają możliwość uzyskania dofinansowania na zakup ­­samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem – wskazała Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Wsparcia nie można pozyskać na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a także jedynie specjalistycznego wyposażenia. Dofinansowanie uzyskają tylko JST lub OSP, które zakupią w ramach projektu nie więcej niż jeden średni albo ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto jako element dodatkowy możliwe jest pozyskanie dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 31.03 do 10.05.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami nr FEMA.02.04-IP.01-002/23

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-31
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-31

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content